Penning St-Jan 1714

Penning/méreaux Sint-Janskerk te Mechelen.

Gewijd aan St-Baptist en Johannes de Doper/Johannes de Evangelist.

De juiste functie, voor deze penning is niet gekend.

Licht decentrisch geslagen.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: 1714


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand.

Staande op het veld in het gras,

een kind-personage (kind Jezus ?) met aureool.

In de rechterhand, een kruisstaf.

Omschrift:

ET IN IESVM CRISTVM FILIVM EIVS

Zijn zoon, Jezus Christus.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand.

Een miskelk die rust op in de wolken open vleugels, van een engel

Boven de miskelk/beker een zwevende H.Hostie in stralenkrans.

Onderaan het jaartal

 . 1 . 7 . 1 . 4 .

Omschrift:

. EGO SVM PANIS VITE .

Ik ben het brood des levens.

Lit.: Léopold Van Den Bergh, Numismatique Malinoise Tome 1(1899)  pag.57-58 nr.159 pl.XXVI nr 159.

Minard-Van-Hoorebeke, pag.216 nr.400.

Van Den Bergh, aanziet de figuur op de voorzijde zijnde als de jonge Jezus of de H. Johannes.

Dispenning Sint-Jan.

Uit de collectie, Dimidov.

Dispenning/plaquette, Sint-Jan kerk/Zwart klooster der Oratoren.

De kerk gewijd aan St-Baptist en Johannes de Doper/Johannes de Evangelist.

De juiste functie/datering van deze dispenning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 18,59 gram.

Afmetingen: 32 mm. x 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.

Datering: z.j. Ca. 1645-1725.

Voorzijde: Gelegen op een achthoekig veld, met afgeschuinde hoeken.

De rand glad omboord.

Binnen een elliptische/ovalen parelcirkel.

Het huismerk/monogram van de Sint-Jan kerk/ Zwart klooster Ortatoren.

Links de letter I en de letter K op het huismerk

St-Jan (Johannes de Doper) Kerk/Klooster.

Keerzijde: Gelegen op een achthoekig veld, met afgeschuinde hoeken.

Het gegraveerde volgnummer

                  I4

De cijfers, geschubd weergegeven.

Lit.: Léopold Van Den Bergh, Numismatique Malinoise Tome 1(1899) Monnais, méreaux, jetons & médailles frappés a Malines. pag.55-56 nr.150 pl.XXV nr 150.

In de 13de eeuw stond er op deze plaats reeds een kapel, toegewijd aan de Heilige Johannes de Doper, beschermer van het vee. De kapel werd in het derde kwart van de 13de eeuw tot parochiekerk verheven en in de loop van de 15de eeuw vergroot tot een volwaardige gotische kerk. Ingewijd in 1483 door Hendrik de Berghes, bisschop van Kamerijk. De kerk ondervond veel schade bij de ontploffing van de Zandpoort (1546); plunderingen door de Geuzen in de loop van 16de eeuw. Naderhand gedurende vijf jaar als kazerne en stal gebruikt. In 1585 opnieuw ingewijd door aartsbisschop Hauchinus. In 1645 werd de kerk ingelijfd bij het nabijgelegen klooster der oratoren die vanaf toen de parochiediensten waarnamen. Verkocht in 1799, opnieuw in gebruik genomen in 1803; 1890 algemene restauratie.

Deel deze pagina