Pieter De Smet 1878

Gedenkpenning, inhuldiging van het standbeeld van Pieter-Jan De Smet.

Missionaris bij de indianenstammen in de Verenigde Staten.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 60,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: J.B. Stordeur.

Datering: 1878.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van missionaris De Smet naar links.

In de halsafnede, de graveur/ontwerper.

STORDEUR. FEC.

Omschrift:

PETRUS JS. / DE SMET

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapen van Dendermonde, getopt met een gekanteelde kroon.

In zeven regels:

             P. J. De Smet. s.j.

    MISSIONNAIRE AUX ETATS-UNIS

                1820 - 1873

NÈ À TERMONDE LE 31 JANVIER 1801

     INAUGURATION DE LA STATUE

                 23 SEPTBRE

                    1878

Omsloten met een open laurierkrans, onderaan dichtgebonden.

Lit.: STAM Gent Objectnummer N.01137.

Sprangers R. en Stroobants A. Pieter Jan De Smet,

missionaris der indianen (2002) pag.34-51.

Stroobants A. Verering verbeeld: Dendermondse standbeelden en monumenten,(1998) pag. 3-6.

Petrus Joannes De Smet ° Dendermonde, als zoon van handelaarschipper Josse De Smet. Hij scheepte op 2° jarige leeftijd in voor Amerika, waar hij intrad bij de Jezuïten. In 1837 begon zijn missiewerk bij de indianenstammen van het Oregongebied. Meermaals werd hij door de Amerikaanse regering ter hulp geroepen voor het uitvoeren van vredesopdrachten of het deelnemen aan vergaderingen tussen blanken en indianen. Hij overleed te St-Louis op 23 mei 1873. Kort na zijn overlijden werden door het stadsbestuur van Dendermonde plannen gemaakt om een standbeeld op te richten. Charles Auguste Fraikin uit Herentals ontwierp het standbeeld.In 1982 viel het beeld van zijn sokkel en bleek het onherstelbaar beschadigd. Er werd een getrouwe kopie gemaakt in polyester door Michel Peleman, naar de originele maquette uit het Fraikinmuseum in Herentals. Er werd tevens een nieuw smeedijzeren hek geplaatst, de sokkel werd hersteld, gezandstraald, herkapt en de opschriften verguld.

Oorspronkelijk beeld bestond uit een dunne koperen huid, verkregen door middel van de galvanoplastische methode, nadien aan de binnenzijde met lood versterkt. De verschillende delen waren vervolgens aan elkaar gelast en inwendig op een smeedijzeren geraamte bevestigd dat in de arduinen sokkel verankerd zat. Beeld stelt missionaris voor in soutane en schoudermantel, met in de ene hand een kruis en in de andere hand een olijftak als teken van zijn rol als vredestichter. Op de zijkant van de bronzen voetplaat stonden oorspronkelijk deze inscripties: "ste Ame ELECTRO – METALLURGIE/ BRUXELLES – HAEREN 1878/ C.A. FRAIKIN". Op verjongende sokkel met in reliëf: stralenbundel met gekruiste scepter (met initialen J.S.) en kruis, en een openliggend evangelieboek met brandende toorts. Eronder inscriptie: "FORTITER ET SUAVITER". Inscriptie op tweede geleding: "PETRUS JOANNES DE SMET/ E. SOCIETATE JESU/ PERPETUATE. LAUDIS. VIVET./ QVOD. XXX ANNORUM. LABORIBUS/ INDOS. ULTRA. MONTES. SAXOSOS./ A. BARBARIE AD. RELIGIONEM CIVILEMQUE. CULTUM/ TRADUXIT/ DENDERMONDE 1801/ ST LOUIS U.S.A. 1873".

 

 

 

Deel deze pagina