Tours kasteel.(reken)Penning/méreau Tours kasteel.


De juiste functie/datering van deze penning

is onbekend.Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Doornik.

Datering: z.j. Ca. 14de à 15de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en lijncirkel.

Een pseudo-legende in gotische letters.

kopje VISCSICI kopje VISCSISICII

Centraal een Tours kasteel, getopt met een torentje.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Boven het kasteel twee kleine sterretjes (?)

Ter weerszijden van het kasteel een fleur de lys.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand en lijncirkel.

Een pseudo-legende in gotische letters.

IGFICCSVGFFICVSFVCF

In het veld, een lang glad gevoet kruis.

Gekwartierd met vier torentjes.
__________________________________________
Wapenschild (D LP W 01)


(reken)Penning/méreau Wapenschild.


De juiste functie/datering van deze penning

is onbekend.Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,28 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Muntteken: Lelie.

Datering: z.j. Ca. 15de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en lijncirkel.

Omschrift in gotische letters.

x VOVS NAVISI x VVTS

            Jij stuurt ons.

Centraal een wapenschild.

In het veld 3 x de letter v en drie lelie's.

Ter weerszijnden van het wapen een rozet.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand en lijncirkel.

Een omschrift in gotische letters.

VSGORGART A TOVRNAI

Centraal vier sleutels in kruisvorm.

Gekwartierd met vier lelie's.
________________________________________

Wapenschild (D LP W 02)


(reken)Penning/méreau Wapenschild.


De juiste functie/datering van deze penning

is onbekend.Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,73 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Muntteken: Lelie.

Datering: z.j. Ca. 15de eeuw.


Voorzijde: Binnen een twee gladde cirkels.

Omschrift in gotische letters.

hangslot SIT IIOIIICIIDOII I IIIDIII

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een hoekig wapenschild vergezeld van klavertjes.

In het veld, een huismerkteken/kloosterteken ?
Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Omschrift in gotische letters tussen lelies.

SIT IIOIIEIICOIII I III

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

In het veld een glad gevoet kruis.

In de kwartieren een vierblad bloem op steeltje.
________________________________________Drie cirkels van Tournai.

Bodemvondst, Piet Louws.

Legpenning, De drie cirkels van Tournai.

Onder Lodewijk XII van Frankrijk.

Afwisselend gebruik van semi-Romeinse en gotische letters (M en N)

Materiaal: Koper.

Massa: 5,77 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: Doornik.

Muntteken: Geen.

Datering: z.j. Ca. 1497-1515 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

SIT  ⊱⊱⊱ n⊱⊱ IIIЄn DO III

Sit nomen Domini

In naam van de Heer.

Drie cirkels van Tournai/Doornik binnen een lijncirkel.

In iedere cirkel, een vierlobbig blad.

Tussen de cirkels telkens een lelie.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

 ⊱⊱⊱ SIT  ⊱⊱⊱ IIOIIIЄII ⊱⊱⊱ DOIII I II I

Sit nomen Domini

In naam van de Heer.

Lang glad gevoet kruis.

In de kwartieren telkens een vierlobbig blad

op steeltje.Lit.: M. Mitchiner, Volume I pag.242 e.v.

Roelandt, Les Jetons du Moyen Age pag.120 nr.726

variant.

Deel deze pagina

Legpenning zespas


Legpenning, met zespas.

Onder Lodewijk XII van Frankrijk.

Afwisselend gebruik van semi-Romeinse en gotische

letters (M en N)


Materiaal: Koper.

Massa: 3,57 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Doornik.

Muntteken: Geen.

Datering: z.j. Ca. 1497-1515


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en lijncirkel.

Het omschrift.

SIT IIOIIIEII DOIIIIIII

Sit nomen Domini

In naam van de Heer.

In het veld, binnen een zespas.

De binnenbogen versiert met een

drielobbig klaverblad.

Centraal, twee lelie's en een toren.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand en lijncirkel.

Het omschrift.

SIT IIOIIIEII DOIIIIIII SI

Sit nomen Domini Sit

In naam van de meester.

Lang glad gevoet kruis.

In de kwartieren telkens een vierlobbig bloem/blad

op steeltje.
________________________________________Doornik in vrede en harmonie 1543


Legpenning Doornik in rustige tijden.


Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29,5 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1543


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Toren uit het wapen van Doornik.

Ter weerszijden van de toren het gesplitst jaartal.

                                  I5  /  43

Omschrift:

TOVRNAI EN PAIX ET

EN CONCORDE

Doornik in vrede en harmonie.
Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Een dame met lang kleed, links een klimmende

leeuw, rechts een bloemenstruik.

Omschrift:

AMOVRSMAINTIENTSOVRZLELIO

Met liefde voor de leeuw.Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17

provinces of the Netherlands and Belgium nr.1562.________________________________________
Philips IV als heer van de provincie Lille 1630

Legpenning, Philips IV als heer van de provincie Lille (Rijsel).

Slagbarstje in muntplaatje.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,5 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: Doornik.

Datering: 1630

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift.

PHIL . IIII . D . G . HIS . REX . DNS . PROV . INS . Ƶ . 

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje, heer van de provincie Lille enz.

De geharnaste en gekroonde buste van Philips IV met rolkraag naar rechts.

Ter weerszijden van de vorst, het gesplitste jaartal

                16 / 30

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift.

SIT . NOMEN . DNI . BENEDICTVM 

Gezegend zij de naam van de heer.

Vijf wapenschildjes van de Staten van Lille in kruisvorm.

Centraal het wapen van Lille (Rijsel).

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3858.

M. Tas, 486.

van Orden, 1198.

Staten van Lille 1646

Bodemvondst, Ben De Poortere.

Legpenning, De staten van Lille (Rijsel)

Materiaal: Koper.

Massa: 4,5 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Doornik.

Muntteken: Torentje.

Datering: 1646. 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

PHIL .

 IIII .

 D . G .

 HISP .

 REX .

DOM . PROV . INS .

.

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje, heer van de provincie Lille.

De geharnaste buste van Philips IV naar rechts.

Op de borst, het juweel van het Gulden Vlies.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

DA . PACEM . DOMINE . IN . DIEBVS .NOSTR . ♖ .

Heer geef vrede in onze dagen.

Vijf wapenschildjes van de Staten van Lille in kruisvorm.

Centraal het wapen van Lille (Rijsel).

Lit.: Jean-François Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. Deel 3 pag.295 nr.4006.

M. Tas, 2020.

2e huwelijk Philips IV 1649

Legpenning, op het huwelijk van Philips IV van Spanje met aartshertogin Maria Anna van Oostenrijk.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Doornik.

Muntteken: Torentje.

Datering: 1649. 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

PHIL ♦  IIII ♦  D  G ♦  HISP ♦  REX ♦ DOM PROV . INS . ♖ .

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje, heer van de provincie Lille.

Twee naar elkaar toekijkende bustes.

Links, de geharnaste Philips IV met het juweel van het Gulden Vlies op de borst.

Rechts, Anna Maria van Oostenrijk met hoge plooikraag.

Boven het koppel, twee ineengeslagen handen.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

♦  IVNCTA ♦ SALVS ♦ NOSTRA ♦  ༻ ༺

Onze redding is verenigd.

Binnen een versierde cartouche.

Het ovaal gedeeld wapenschild van Philips IV en Anna-Maria van Oostenrijk.

In het hartschild een lelie (Lille/Rijsel).

Lit.: Jean-François Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4029.

van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historipenningen Deel II pag.341.

De vrede met Frankrijk bekrachtigd door het huwelijk van Lodewijk XIV met Maria-Theresia 1660.

Legpenning, op de vrede met Frankrijk , bekrachtigd door het huwelijk van koning Lodewijk XIV van Frankrijk met Maria Thérèsia van Spanje, dochter van Filips IV van Spanje.

Materiaal: Koper.

Massa: 6,40 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1660. 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

PAX . NVPTIIS . FŒLIX .

De vrede van een gelukkig huwelijk.

Centraal, de gekanteelde toren, uit het wapen van Doornik.

Een toren met open poort, staande op een gearceerde ondergrond.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van de toren.

16 ♖ 60

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

IN . OLIVA . MIRTVS .

Met Olijf en Mirte.

Centraal, twee gemouwde en ineengestrengelde handen.

Houden een geënte olijf-, en mirtetak vast.

Lit.: Jean-François Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4151.

van Loon II, nr.446,1.

Ode aan Lodewijk XIV. 1668

Legpenning, Ode aan Lodewijk XIV voor de Franse versterkingen te Doornik.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Muntteken: Toren.

Aanmaakplaats: Doornik.

Datering: 1668 

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

De geharnaste buste van Lodewijk XIV naar rechts.

De haren tot op de schouders.

Omschrift:

AMOR . LVDOVICI XIIII . REG . FRAN . NOBIS . PALLADIVM .

De liefde voor de Franse koning Lodewijk XIV, is ons een pallasbeeld.

Keerzijde: Binnen een versierde boord parelcirkel, het omschrift.

NON . MARS . NON . ALTER . VLISSES . 1668 . .

Geen Mars, noch ander ulisses zal het schaken.

De plattegrond van de versterking van Doornik.

Centraal de godin Pallas Athena,

een van de voornaamste godinnen uit het Griekse pantheon.

Godin van de beheerste oologvoering en vrede.

Onder de versterking, de stadsnaam.

TORNACVM

Doornik.

Lit.: Jean-François Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4252.

Gerard van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historipenningen, Volume III pag.9.

Lodewijk XIV en Maria Theresia 1678

Legpenning, Lodewijk XIV als koning van Frankrijk en koningin Maria Theresia.

Materiaal: Koper.

Massa: 7,43 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: Chronogram van het jaartal 1678. 

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

De koning en koningin van Frankrijk.

Het gelauwerde hoofd van Lodewijk XIV,

achter de koning het hoofd van Maria Theresia.

De koningin, omhangen met een parelsnoer.

In de halsafsnede, de letter L

Omschrift, met chronogram van het jaartal 1678.

VIVANT ✽ LVDOVICVS ✽ ET ❀ MARIA ✽ 

Keerzijde: Binnen een versierde boord en gladde cirkel, het omschrift.

VNA . FIDES ✽  EST . TRIBVS ✽ 

Hetzelfde geloof voor drie mensen.

Centraal de toren uit het wapen van Doornik.

Ter weerszijden, geflankeerd met korenschoven.

Lit.: Jean-François Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4401.