Aanwezigheidspenning (Maandag)

Aanwezigheid/toegangspenning Academie voor Schone Kunsten.

Aangaande voor maandagen. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. 1791-1805.

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord,

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

          K

   ACADEMIE

VAN TEECKEN

   EN BAUW

    KUNDE

Kunst Academie voor Tekenen en Bouwkunde.

Keerzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord,

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

    TEECKEN

VAN INGANCK

     VOOR

  MAENDAG

         I

Toegangspenning voor maandag.

Romeinse cijfer I voor de éérste weekdag.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00973.

Reeds vanaf 1788 stelde de Academie een toenemende afwezigheid van leerlingen vast, vooral in de richting architectuur.

Om hieraan te verhelpen werd een nieuw reglement d.d. 1 oktober 1791 ingevoerd met een controlesysteem door middel van aanwezigheidspenningen.

Er bestonden aparte penningen, voor iedere werkdag van de week.

's Avonds, na afloop van de lessen ontving elke leerling een penning waarop de volgende lesdag was aangegeven.

Op die dag diende men 's morgens de penning te tonen aan de conciërge om binnengelaten te worden. Ter plaatse in het leslokaal werd de dagpenning getoond en afgegeven. Iedere nieuwe leerling diende bij inschrijving

"een halve Keyzerlyke Kroone" te betalen als waarborg op de eerste penning.

Een schadevergoeding van "Zeven stuiver" was voorzien bij verlies van de aanwezigheidspenning. 

Begin 1799 maakte de Franse overheid bezwaar, omdat de vermelde dagen niet in overeenstemming kwamen met de repubikeinse kalender. 

De penningen werden niet aangepast. Met de verhuis van de Academie naar het voormalig College van de Augustijnen in 1804, waardoor twee ingangen waren, werden de aanwezigheidspenningen met het nieuwe schooljaar in 1805 afgeschaft.

 

 

Aanwezigheidspenning (Dinsdag)

Aanwezigheid/toegangspenning Academie voor Schone Kunsten.

Aangaande voor dinsdagen. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. 1791-1805.

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord, 

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

          K

   ACADEMIE

VAN TEECKEN

   EN BAUW

    KUNDE

Kunst Academie voor Tekenen en Bouwkunde.

Keerzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord, 

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

    TEECKEN

VAN INGANCK

     VOOR

 DYSSENDAG

        II

Toegangspenning voor dinsdag.

Romeinse cijfer II voor de tweede weekdag.

 

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00976.

 

 

 

Aanwezigheidspenning (Woensdag)

Aanwezigheid/toegangspenning Academie voor Schone Kunsten.

Aangaande voor woensdagen. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. 1791-1805.

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord, 

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

          K

   ACADEMIE

VAN TEECKEN

   EN BAUW

    KUNDE

Kunst Academie voor Tekenen en Bouwkunde.

Keerzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord, 

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

    TEECKEN

VAN INGANCK

     VOOR

 WOENSDAG

        III

Toegangspenning voor woensdag.

Romeinse cijfer III voor de derde weekdag.

 

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00975.

 

 

 

Aanwezigheidspenning (Donderdag)

Aanwezigheid/toegangspenning Academie voor Schone Kunsten.

Aangaande voor donderdagen. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. 1791-1805.

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord, 

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

          K

   ACADEMIE

VAN TEECKEN

   EN BAUW

    KUNDE

Kunst Academie voor Tekenen en Bouwkunde.

Keerzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord, 

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

    TEECKEN

VAN INGANCK

     VOOR

 DONDERDAG

        IV

Toegangspenning voor donderdag.

Romeinse cijfer IV voor de vierde weekdag.

 

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00977.

 

 

 

Aanwezigheidspenning (Vrijdag)

Aanwezigheid/toegangspenning Academie voor Schone Kunsten.

Aangaande voor vrijdagen. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. 1791-1805.

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord, 

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

          K

   ACADEMIE

VAN TEECKEN

   EN BAUW

    KUNDE

Kunst Academie voor Tekenen en Bouwkunde.

Keerzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord, 

en een gladde fijne cirkel.

In vijf regels:

    TEECKEN

VAN INGANCK

     VOOR

   VRYDAG

        V

Toegangspenning voor vrijdag.

Romeinse cijfer V voor de vijfde weekdag.

 

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00978.

 

 

 

Prijspenning Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 1769


Prijs van de Koninklijke Academie voor

Schone Kunsten Gent.


Voorzien van een gekroond draagoog en draagring.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 53,17 gram.

Diameter: Ø 48 mm.

Graveur/ontwerper: Jacques Roettiers.

Datering: 1769

Aanmaakplaats: Brussel.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van Karel van Lotharingen naar rechts.

Onderaan onder de buste de graveur/ontwerper:

                                     R.

Omschrift:

CAR.ALEX.LOTH.BAR.DUX.ACAD.REG.GAND.PROT..

Karel Alexander van Lotharingen, hertog, beschermheer 

van de Gentse Academie.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het opschrift:

ARTIS DELINEAT.PREMIUM.

            Tekenkunst prijs

Vier genieën aan het werk, die tekenen, schilderen,

architectuur en beeldhouwkunst verpersoonlijken.

In de afsnede het jaartal, en het initiaal van de graveur:

                              M.DCC.LXVIIII
                                         R.Lit.: Kenis RBN 1988 165,17.

____________________________________________Eerste steenlegging Academica 1819


Herdenkingspenning op de Eerste steenlegging 

van de Aula Academica Gent.


Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,8 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Joseph Pieter Braemt.

Datering: 1819


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Gent.

Aan het begin van het omschrift, Sint-Michael 

die de draak verslaat .

AULAE ACADEMICAE CONSTRUCTIONE DECRETA.

Langs de boord rechts de graveur.

                    BRAEMT.F.

In de afsnede in twee regels:

     AERE MUNICIPALI.

           M.D.CCC.XIX


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In vijf regels tekst:

              POSITO

   PRINCIPE . LARIDE

       S .P . Q . GAND

FEST . ET . SOL . DIEM

                  S

De tekst omsloten met een gesloten krans van

olijftakken onderaan dichtgemaakt met een strik.


Lit.: André Despretz, Academia Gandavensis in nummis

pag.37 3.Gedenkpenningen 3.1.
___________________________________________

Vervlaamsing Universiteit Gent 1916

Gedenkpenning, op de vervlaamsing van de Gentse Universiteit.

Materiaal: Gepatineerd brons.

Massa: 137,03 gram.

Diameter: Ø 65,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Graveur: Josef Cantré, Atelier Leon Geeraert, 

productie matrijzen H. Walravens.

Datering: 1916. aangemaakt in 1917.

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord/rand. 

Het gekroonde wapenschild van de Universiteit.

Geflankeerd ter weerszijden, vruchtdragende lauriertakken.

Onder het wapen

INTER . UTRUMQUE

Tussen beide.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, het omschrift.

. VERVLAAMSCHING . DER . GENTSCHE . HOOGESCHOOL.

                        . 15 . MAART . 1916 . 

Centraal, een naakte zaaiende man naar rechts.

Strooit het zaad van de wijsheid en de wetenschap,

uit de helm van Minerva.

Achter de man, een vlammende zon.

Tussen de benen, onderaan de ontwerper/graveur.

  JOSEF

CANTRÈ

Lit.: A. Despretz, Academia Gandavensis in Nummis, Penningen die betrekking hebben op de Gentse Universiteit (1997) nr.3.4 pag.45-48.

STAM Gent, Objectnummer N.00025.0-2.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, weigerde de Gentse Universiteit haar poorten te openen. Gouverneur-Generaal M.F. Freiherr von Bissing kondigde op 15 december 1915 de oprichting aan van een Vlaamse Hogeschool onder Duits toezicht. Het vervlaamsingbesluit volgde op 15 maart 1916 en de plechtige opening op 24 oktober van dat jaar. Na de wapenstilstand heropende de franstalige Universiteit op 21 januari 1919 met Paul Fredericq als rector.

De "Hogeschoolbond" gaf eind oktober 1917 deze medaille uit op de vervlaamsing te herdenken.

 

Deel deze pagina