Bedelpenning voor ambachtsleerkinderen. 1740

Bedelpenning/draaginsigne Ambachtsleerkinderen.

Geklopt volgnummer.

Rond, met langwerpig afgerond draagoogje.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 75 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven, atelier Francis Staes.

Datering: z.j.1740. 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en bladerkrans.

zwevend op wolken, Sint-Pieter halflijfs in vooraanzicht.

In de rechterhand, een grote sleutel van de hemelpoort.

In de linkerhand, een boek.

Onder de heilige, het wapenschild van de stad Leuven.

Ter weerszijden van het wapen, het geklopte volgnummer.

9 / 4

De nummer in een schildvormige klop.

Het cijfer 9 een gekeerde klop van het cijfer 6

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Centraal de letters

AMB

Ambacht(leerkinderen)

Lit.: René Waerzeggers, RBN 1989, De Leuvense kentekens voor bedelaars. pag.80-95.

René Waerzeggers en Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990 pag. 10-13 nr.26.

Minard-Van Hoorebeke Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879, Leuven pag.196 nr.339.

Minard-Van Hoorebeke verwijst de letters AMB foutief naar "Armen Mogen Bedelen".

In de ordonnantie van 12 januari 1734 legde Karel VI de volledige administratieve procedure voor de erkenning van bedelaars door de lokale autoriteiten vast. Het Leuvense stadsbestuur werd daardoor verplicht om een geheel vernieuwde stedelijke verordening uit te vaardigen (d.d. 1( februari). De bedelaars werden erkend op basis van een certificaat van hun parochiepriester en geregistreerd op het stadhuis. Er werden drie soorten genummerde kentekens uitgereikt, resp. voor de arme ingezetenen (L), voor de oudere personen van vreemde herkomst (CPC) en voor de leerjongens en leermeisjes (AMB).

Met het kenteken/insigne met de letters AMB, mochten kinderen die in de leer waren bij een ambachtsman op de middag deelnemen aan de voedseldistributies en 's avonds na hun dagtaak bedelen.

 

Deel deze pagina