Aalmoes-penning O.L.Vrouw ter Zavelkerk 1558

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Aalmoespenning van vier stuiver, Onze -Lieve Vrouw ter Zavelkerk te Brussel.

Heilige Geest, Armentafel.

De juiste familie, op het wapen is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1558.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Een familiewapenschild aan een lint.

Getopt met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

De helmtooi, een fenix naar links.

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitste jaartal.

                 15  /  58

Omschrift:

ÎDE . KERCKE . VAD . ZAVELE / . INDER . EEVWICHEYT.

In de kerk van de Zavele, tot in de eeuwigheid.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

God de vader in de wolken, waaronder een stralenkrans.

Onderaan, een duif met opengespreide vleugels.

Symbolisch voor de heilige Geest.

Centraal een passerpunt.

Omschrift:

AELMOESSE .VAN . 4 . STV . GEFONDERT.

Aalmoes van vier stuiver, komende uit de stichting.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.2150. (Ter waarde van 1 stuiver)

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie, Identificatie RP-22274. 

Deel deze pagina