Beloningspenning 1701

Beloningspenning voor diensten verleend aan de Sint-Jacobskerk Brugge.

Materiaal: Lood/tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm.

Datering: 1701

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en lijncirkel.

Een Sint-Jakobsschelp, de sluiting naar boven gericht.

Onder de schelp, het jaartal.

                    I70I

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en lijncirkel.

Een pelgrimsstaf staande op een betegelde vloer.

Aan de pelgrimsstaf, een kalebas.

Ter weerszijden van de staf, de gesplitste waardeaanduiding.

           I  /  2

T.w.v. twaalf denier.

Gebruikt door de Kerkmeesters, als gift ter waarde van 12 deniers.

Voor beloning van diensten, verleend aan de Sint-Jacobskerk.

Broodpenning 1702

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Brood-dispenning Sint Jacobs-kerk Brugge.

Materiaal: Lood/tin.

Massa: 25,67 gram.

Diameter: Ø 35,3 mm.

Datering: 1702

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Gelegen op een binnencirkel.

Twee gekruiste pelgrimstokken.

Links-, rechts en bovenaan tussen de stokken drie broden.

Het gesplits jaartal ter weerszijden van de stokken.

17 / 02

Bovenaan een kalebas tussen twee kleine zespunt sterretjes.

Onderaan een kleine zespunt ster.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Centraal in de binnencirkel, het jaartal.

1702

Boven het jaartal, een Sint-Jacobsschelp.

Onder de jaarcijfers, een opengemaakt brood.

De broodkruim, willekeurig op het veld.

Het geheel omsloten door een versierde boord.

De boord beladen met acht zespunt sterretjes.

Lit.: De Schodt (RBN 1873) pag.367 nr.39. 

Minard-Van Hoorebeke pag.144 nr.197.

Broodpenning 1732

Uit private collectie.

Brood-dispenning Sint Jacobs-kerk Brugge.

Materiaal: Lood/tin.

Massa: 23,29 gram.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Datering: 1732

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.


Voorzijde: Binnen een brede afgeronde boord.

Centraal een St- Jacobsschelp, aan een lint.

Gelegen op twee gekruiste pelgrimstokken.

Boven de schelp

      BROODT

Onderaan, het jaartal 

         I732

Keerzijde: Binnen een brede afgeronde boord.

Gelegen op twee gekruiste pelgrimstokken.

Een broodmand met drie broodjes.

Omsloten met een 

Ter weerszijden de letters 

           S / T 

Wat staat voor "Stuiver".

Bovenaan de letter 

          * B *

Wat Brood betekend.

Onderaan tussen twee kleine sterren het cijfer 

      * 6 *

Goed voor 6 stuiver/sous brood.

Lit.: Deschodt pag.368 nr.42.

Minard-Van Hoorebeke pag.146 nr.202.

Broodpenning 1747 (Bolletje)

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Dispenning voor brood Sint-Jacobs.

Voorzien van klop/bijmerk.

Materiaal: Koper.

Massa: 20,15 gram.

Diameter: Ø 38,7 mm.

Datering: 1747

Aanmaakplaats: Brugge.

Vervaardiger: Koperslager, Frans Rielant (Brugge)


Voorzijde: Binnen een dubbele buitencirkel.

Een roosmotief, bestaande uit vier St-Jacobsschelpen.

Centraal in het hart, een glad bolletje.

Omschrift:

DISCH  TEECKEN . VAN  ST IACOBS  1747 .

Distafel/armentafel Sint-Jacobs.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Twee gekruiste pelgrimsstaffen, die de buitencirkel raken.

Aan de staffen hangt een kalabas.

De beide staffen samengebonden met een lint.

Met bovenaan een pelgrimshoed, versiert met een St-Jacobsschelp.

Onderaan, drie broden.

Gesplitst jaartal 

17 / 47

Onder de broden, een klop in de verhoogde boord.

Lit.: De Schodt nr.44. 

Minard-Van Hoorebeke pag.147 nr.205.

Broodpenning 1747 (Ster)

Uit private collectie.

Dispenning voor brood Sint-Jacobs.

Voorzien van kloppen.

Materiaal: Koper.

Massa: 16,55 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Datering: 1747

Aanmaakplaats: Brugge.

Vervaardiger: Koperslager, Frans Rielant (Brugge)


Voorzijde: Binnen een dubbele buitencirkel.

Een roosmotief, bestaande uit vier St-Jacobsschelpen.

Centraal in het hart, klop met zespuntige ster.

Omschrift:

DISCH . TEECKEN . VAN . ST IACOBS . 1747 .

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Twee gekruiste pelgrimsstaffen, die de buitencirkel raken.

Aan de staffen hangt een kalabas.

De beide staffen samengebonden met een lint.

Met bovenaan een pelgrimshoed, versiert met een St-Jacobsschelp.

Onderaan, drie broden.

Gesplitst jaartal 

17 / 47

Onder de broden, een klop in de verhoogde boord.

Lit.: De Schodt 44.

Minard-Van Hoorebeke pag.147 nr.205.

Penning was dienstig voor broodbedeling bij herdenkingen, verjaardagen en huwelijken.

Dispenning 1747 (Bolletje/punt)

Uit private collectie.

Dispenning voor brood Sint-Jacobs.

Materiaal: Koper.

Massa: 13,9 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Datering: 1747

Aanmaakplaats: Brugge.

Vervaardiger: Koperslager, Frans Rielant (Brugge)


Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord, en gladde cirkel.

In drie regels, met datering.

  DiSCH

ST iACOB

  1747 

Dispennig Armentafel Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Gelegen op een veld met hoger reliëf.

Een roos/rosace, bestaande uit drie St-Jacobsschelpen.

Centraal in het hart, een bolletje met centraal punt.

Lit.: De Schodt pag.49 nr.44. 

Minard-Van Hoorebeke pag.147 nr.206.

Gebruikt voor broodbedeling bij overlijdens verjaardagen en huwelijken.


Gegoten (174 stuks) door de Brugse koperslager Frans Rielant.
Van de grotere exemplaren goot hij 170 stuks.
Het register van de ontvanger van de armendis van de Sint-Jacobskerk, Albert Claisman vermeldt;
"voorts betaelt op den 30 juny 1747 aen Frans Rielant over leverynghe van 170 groote disch broodteckens ende 174 cleene brootteckens met het gieten inghevolge zyne specificatie ende quittancie de somme van 2 p. 11 s.gr.".

Dispenning 1747 (Ster)

Uit private collectie.

Dispenning voor brood Sint-Jacobs.

Materiaal: Koper.

Massa: 10,64 gram.

Diameter: Ø 33,9 mm.

Datering: 1747

Aanmaakplaats: Brugge.

Vervaardiger: Koperslager, Frans Rielant (Brugge)


Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord, en gladde cirkel.

In drie regels, met datering.

  DiSCH 

ST iACOB

  1747 

Dispennig Armentafel Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Gelegen op een veld met hoger reliëf.

Een roos/rosace, bestaande uit drie St-Jacobsschelpen.

Centraal in het hart, een zespuntige ster.

In de onderste schelp een klop/bijmerk.

Lit.: Variant met ster. De Schodt pag.49 nr.44. 

Minard-Van Hoorebeke pag.147 nr.206.

Dispenning 1747 (Glad bolletje)

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

Dispenning voor brood Sint-Jacobs.

Materiaal: Koper.

Massa: 11,22 gram.

Diameter: Ø 32,8 mm.

Datering: 1747

Aanmaakplaats: Brugge.

Vervaardiger: Koperslager, Frans Rielant (Brugge)


Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord, en gladde cirkel.

In drie regels, met datering.

  DiSCH 

ST iACOB

  1747 

Dispennig Armentafel Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Gelegen op een veld met hoger reliëf.

Een roos/rosace, bestaande uit drie St-Jacobsschelpen.

Centraal in het hart, een gladde bol/knop.

In de onderste schelp een klop/bijmerk.

Lit.: Variant met gladde bol/knop. De Schodt pag.49 nr.44. 

Minard-Van Hoorebeke pag.147 nr.206.

Grooten Catechismus 1775

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Dispenning, de "Grooten cathechismus" van de parochiekerk van Sint-Jacobs.

Materiaal: Lood.
Massa: 15,46 gram.
Afmetingen: 46,8 mm. x 32 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: 1775


Voorzijde: Binnen rechthoek, met ingebogen hoeken.

Omboord met een geprofileerde rand.
Een schuin naar rechts liggende pelgrimsstaf, met een kalabas.
Ter weerszijden van de staf.

ST. / IAC

Sint-Jacob.

Onder de pelgrimsstok.

GROOTEN

Keerzijde: Binnen rechthoek, met ingebogen hoeken.

Omboord met een geprofileerde rand.

Centraal op het veld, een grote Sint-Jacobsschelp.

Ter weerszijden van de schelp, het gesplitste jaartal.

17 / 75

Onder het symbool van St-Jacob.

CATHECH

Catechismus.

Lit.: G.Gyselen, Een legaat uit 1754 voor de grooten catechismus van Sint-Jacobs te Brugge. pag.59-64.

Gailliard, Kronyk of Tydrekenkundige Beschryving der Stad Brugge (1849) pag.324.

De Schodt (RBN 1873) variant op pag.370 nr.46. Bij de Schodt staat deze penning gedateerd op 1773.

Minard-Van Hoorebeke, pag.145 nr.200 (jaartal 1773)

 

De penning was een aanwezigheidspennig voor het bijwonen van catechismuslessen voor arme lieden. Die na de lessen deze pening konden inruilen tegen natura. De inkomsten voor de "Grooten Catechismus" armendis van Sint-Jacobs, kwam uit een legaat van Cornelis de Vos, Antwerpenaar van herkomst, en was professor aan het bischoppelijk semenarie te Brugge en kanunnik van Sint-Donaas. De testamentaire schenking voor deze parochie bestond uit drie obligaties van samen 600 pond grooten Vlaams.  

 

 

Catechismus-penning.

 Uit private collectie.

Catechismus-penning St-Jacobskerk Brugge.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 13,22 gram.
Diameter: Ø 36,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een smalle gladde cirkel en ronde buitenband.
Een rechtstaande pelgrimstaf, met een kalabas.
Ter weerszijden van de staf de letters 

   CA / TEC

Catechismus.

Keerzijde: Binnen een smalle gladde cirkel en ronde buitenband.
Een St-Jacobsschelp, met daaronder de initialen
   ST. IAC
Sint Jacob.


Lit: Minard- Van Hoorebeke  pag.148 nr.207.

Catechismus-penning. (Enkelzijdig)

Uit private collectie.

Enkelzijdige Catechismus-penning St-Jacobskerk Brugge.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 14,59 gram.
Diameter: Ø 36,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een smalle gladde cirkel en ronde buitenband.
Een rechtstaande pelgrimstaf, met een kalabas.
Ter weerszijden van de staf de letters 

   CA / TEC

Catechismus.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.
Een blanco veld.


Lit: Minard- Van Hoorebeke, variant op  pag.148 nr.207.

Dispenning (Schelp)

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Dispenning St-Jacobs.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 13,22 gram.
Diameter: Ø 26 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 16de eeuw.


Voorzijde: Binnen een tien-hoekig glad veld.

Een grote Sint-Jacobsschelp.

Keerzijde: Binnen een tien-hoekig glad veld.

Centraal de gotische minuskel letters:

S Jacop

Sint-Jacob.

Lit.: De Schodt, pag.46 Pl. G afb.36.

De schelp is het attribuut van Sint Jacob de Meerdere. Met die schelp doopte hij zijn gezel Josias. Gebruik: niet gekend. Wellicht gebruikt bij broodbedelingen.  

Dispenning (Koper)

Uit private collectie.

Dispenning St-Jacobs.

Materiaal: Koper.
Massa: 9,05 gram.
Diameter: Ø 24,3 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 16de eeuw.


Voorzijde: Binnen een tien-hoekig glad veld.

Een grote Sint-Jacobsschelp.

Keerzijde: Binnen een tien-hoekig glad veld.

Centraal de gotische minuskel letters:

S Jacop

Sint-Jacob.

Lit.: De Schodt, pag.46 Pl. G afb.36.

Dispenning (Schelp) rond.

Dispenning St-Jacobs.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 15 gram.
Diameter: Ø 28 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw, begin 16e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op het veld.

De sierlijke letters 

S / J

Sint-Jacob / Saint-Jacques

De letter S, in de vorm van een slang. 

Boven de letter, een verkleiningsteken.

De letters gescheiden door een staande pelgrimstaf.

Aan de staf, een Sint-Jacobsschelp,

met de schaal naar beneden gericht.

Rond de staf, een rondgedraaid touw.

Waardoor het lijkt op een caduceus.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een grote Sint-Jacobsschelp.

De schaal naar beneden gericht.

Lit.: De Schodt, (RNB 1873) pag.366-367 nr.37.

Minard-Van Hoorebeke, pag.148 nr.209.

Hout-penning 1732

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Dispenning voor brandhout St-Jacob.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 16,45 gram.

Diameter: Ø 38,8 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1732

Tingieter: Augustin Bevernagie 1725-1741.


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Bovenaan de letter 

V 

(Goed voor) vijf bundels hout.
Centraal drie op elkaar liggende bussels hout.
Onderaan een kalebas aan een lint.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Een St-Jacobsschelp hangend aan een geknoopte strik/lus,

met afhangende linten met kleine kwastjes.
Met eronder het jaartal 

              1732


Lit: De Schodt (RBN 1873) pag.368-369 nr.43.

Minard-Van Hoorebeke pag.147 nr.204.

Hout-penning 1732 (andere schelp)

Uit private collectie.

Dispenning voor brandhout St-Jacob.

Kleine lacune, door gietfout.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 13,80 gram.

Diameter: Ø 38,55 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1732

Tingieter: Augustin Bevernagie 1725-1741.


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Bovenaan de letter 

             V 

(Goed voor) vijf bundels hout.
Centraal drie op elkaar liggende bussels hout.
Onderaan een kalebas aan een lint.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Een St-Jacobsschelp hangend aan een geknoopte strik/lus,

met afhangende linten met kleine kwastjes.
Met eronder het jaartal 

              1732


Lit: De Schodt (RBN 1873) pag.368-369 nr.43.

Minard-Van Hoorebeke pag.147 nr.204.

Ander type schelpvorm.

Hout-penning 1732 (Cartouche)

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Dispenning voor brandhout St-Jacob.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 25,84 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1732

Tingieter: Augustin Bevernagie 1725-1741.


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Bovenaan de letter 

             V 

(Goed voor) vijf bundels hout.
Centraal drie op elkaar liggende bussels hout.
Onderaan een kalebas aan een lint.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Een St-Jacobsschelp hangend aan een geknoopte strik/lus,

met afhangende linten met kleine kwastjes.
Met eronder het jaartal in een cartouche in hoger reliëf. 

173

1732

Het cijfer 2 is deels afgedekt door de cartouche.


Lit:De Schodt (RBN 1873) pag.368-369 nr.43.

Minard-Van Hoorebeke pag.147 nr.204.

Deel deze pagina