Obiit-penning Abt Claudius Steuperaert 1731


Obiit/overlijdenspenning op Claudius Steuperaert.

Abt Norbertijnenabdij Drongen (1693-1731)


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Abdij Drongen .

Datering: z.j. 1731


Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Het rond wapenschild van de familie Steuperaert.

In het veld een keper, gekwartierd met rozetten.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord,

en lijncirkel het omschrift.

 ♱ STEVPERAERT ·

Centraal in het veld.

Een aanziend doodshoofd.


In 1566 had de abdij sterk te lijden onder de Beeldenstorm. In 1578

werden de paters verdreven door de Gentse Calvinisten. De abdij

werd vervolgens geplunderd, openbaar verkocht en grotendeels

gesloopt. De paters vonden onderdak in hun stadshof of refugehuis

"Hof van Drongen" te Gent. De bezittingen kwamen in handen van

Willem van Oranje. Oranjes erfgenamen echter schenken de

bezittingen die in beslag genomen waren in 1609 terug.
Vanaf 1638 worden de abdijgebouwen heropgebouwd.
Onder abt Claudius Steuperaert wordt in 1698 de abdij voltooid en

verhuist de gemeenschap van 31 Norbertijnen opnieuw van Gent

naar Drongen. Men spreekt van de tweede stichting van Drongen.

De abt kiest als wapenschild een eend op het water drijvend en als

leuze Non sine spinis - niet zonder doornen. 

Abt Claudius Steuperaert sterft er in 1731.


__________________________________________________