H. Amandus.

Bodemvondst, Bert Welkenhuysen.

Gelijkzijdige penning H. Amandus (van Maastricht)

Vermoedelijk als stichter van de Sint-Pietersabdij/klooster en St-Baafsabdij te Gent.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd, door breuk.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,1 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent (?).

Datering: z.j. Ca.16e eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

De H. Amandus van Maastricht, staande op een draak/serpent.

Gekleed als bisschop, met mijter en tabberd.

In de rechterhand een kromstaf, naar links gewend.

In de linkerhand, een opengeslagen evangelieboek.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

De H. Amandus van Maastricht, staande op een draak/serpent.

Gekleed als bisschop, met mijter en tabberd.

In de rechterhand een kromstaf, naar links gewend.

In de linkerhand, een opengeslagen evangelieboek.

Lit.: A. Verhulst, Over de stichting en de vroegste geschiedenis van de Sint-Pieters- en de Sint-Baafsabdijen te Gent. 53 pagina's.

Heiligennet, Amandus van Maastricht.

Onduidelijk de juist plaats van herkomst te bepalen zonder letters-, datering of plaatsbepaling.

De afbeelding van de heilige, is ongetwijfeld de H. Amandus van Maastricht, de attributen van de heilige kan zowel een evangelieboek of een kerk-, of kloostermodel zijn. Daar hij bij zijn leven diverse kerken en kloosters oprichte, waaronder in Gent. De gevallen draak en het evangelieboek verwijzen naar het monster van het heidendom. Volgens Beissel wordt de H. Amandus met een draak afgebeeld, omdat hij de omgeving van Gent van de afgodendienst wist te zuiveren. Opmerkelijk is dat niet één parochiekerk in Nederland naar deze heilige is vernoemd. Hij stichte te Gent tussen 630 en 639 de St-Petruskerk met een religieuze gemeenschap en vanaf 864 Sint-Baafsabdij genoemd naar de H. Bavo, een sluipmoordenaar die hij wist te bekeren.

Méreau Abt Gerard Rym.

Méreau, van abt Gerard Rym.

62ste abt van de Sint-Pietersabdij.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca.1633-1636. 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het wapenschild van de stad Gent.

Getopt met een mijter en kromstaf, met afhangende linten.

Ter weerszijden van de mijter de letters

G / R

Gerard Rym.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het wapenschild van de St-Pietersabdij.

In het veld drie opstaande sleutels.

Getopt met een bisschoppelijke kromstaf.

Lit.: Jacques Priem, Muntkoerier, Bijstand- en armenpenningen van Gent, pag.32.

Gerard Rym ° Gent op 21 april 1579, als zoon van Franciscus Rym en Gertrude de Seclin. Was monnik in de Sint-Pietersabdij op de Bladijnberg, hij werd er provoost en in 1633 de 62ste abt en was een persoonlijke vriend van Bisschop Abtoine Triest. De abt overleed op 27 augustus 1636 en werd bijgezet in de noordelijke pandgang van de kruisgang in de Sint-Pieterskerk van de abdij.

Penning op Abt Robrecht WillocqueauUit particuliere collectie.


Enkelzijdige penning op Robrecht Willocqueau.

Abt van de Sint-Pietersabdij.


De juiste functie/datering van deze penning

is niet gekend.


Materiaal: Tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 38,6 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Het ovaal wapenschild van de abt Willocqueau.

Getopt met een mijter en kromstaf.

Omschrift, het devies van de abt.

SUAUITER . ET . / PRUDENTER

    Aangenaam en verstandig.Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Blanco veld.
__________________________________________
Obiit op Robrecht Willocqueau 1682.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Obiit/overlijdenspenning op Robrecht Willocqueau.

Abt van de Sint-Pietersabdij.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 34,86 gram.

Diameter: Ø 50 mm. 

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1682. 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het ovaal wapenschild van de familie Willocqueau.

Getopt met een mijter en kromstaf.

Omschrift, het devies van de abt/familie.

SUAUITER . ET . / PRUDENTER 

Aangenaam en verstandig.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In elf regels.

             R . DVS

     ADM ACAMP . MVP

   DNVS D RObERTVS

      WILLOCQVEAV

GR. AbbAS EXEMPiiMON

 ST. PETRi BLANDINEN

Obyt I6 AUGVSTi I682

      ÆtAtiS A° 68

      PRÆSVLATUS 

         MENSE i6°-

           R . I . P .

Lit.: STAM Gent Objectnummer N.01626.

Robrecht Willocqueau was Jezuïet en werd abt van de Sint-Pietersabdij in 1680.

Hij werd ingehuldigd op 4 mei 1681 als abt, de leiding over de abdij was van korte duur hij overleed op 16 augustus 1682 op 68- jarige leeftijd. Na zijn overlijden werd niet meteen een waardige opvolger gevonden tussen de talrijke gegadigden, hij werd pas in 1684 opgevolgd door Maurus Verschuren.

Penning/loodje Gend.

Bodemvondst, Danny Demarre.

De juiste functie/datering van deze penning/loodje is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 5,42 gram.

Diameter: Ø 21 mm. 

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: zj. Ca. eind 17de, begin 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Gelegen op een abtsstaf/kromstaf.

Een bisschopsmijter met afhangende linten.

Ter weerszijden van de mijter, de letters.

    S  /  P

  Sint-Pieters.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord. 

Centraal in het veld, de gotische letters.

𝖌 𝖊 𝖓 𝖉

Gent.

Eerste steenlegging St-Pietersabdijkerk 1629

Penning op de éérste steenlegging van de nieuwe Sint-Pietersabdijkerk.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Koper verguld.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 73,10 gram.

Diameter: Ø 64 mm. 

Aanmaakplaats: z.pl.Antwerpen.

Vervaardiger: Hans Jorissen, goudsmid.

Datering: 1629 

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift.

♱ . SVPER . HANC . PETRAM . ÆDIFICABO . ECCLESIAM . MEAM .

Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. 

Het borstbeeld van de heilige Petrus naar rechts gewend.

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift.

IOACHIM . ARSENIVS . ABB . S . PETRI . IVXTRA . GAND . IN . MONTE . BLAND.

Joachim Aarsens, abt van St-Pieters nabij Gent op de Blandijnberg.

Zicht op de voorgevel van de St-Pietersabdijkerk.

In de afsnede, het jaartal in Romeinse cijfers.

.AN. MD-CXXIX

   Anno 1629

Lit.: D. Germonprez & A-F. Morel, Rituele betekenisgeving bij de contrareformatorische kerkgebouw: De eestesteenlegging van de Sint-Pietersabdijkerk in Gent. Relicta 7 (2011) pag.121-134.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-1-685.

Deel deze pagina