Obiit op Jan Dierycx en Isabelle de Meulenaere 1675

Deel deze pagina

Obiit/overlijdenspenning op Jan Dierycx († 1647), en zijn echtgenote Isabelle de Meulenaere.

Schepen van het Brugse Vrije, district West.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 45,73 gram.

Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1647 en 1675

Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee lijncirkels het omschrift:

kleine St-Jacobsschelp JOR. JAN. .DIERYCX . OBIIT . 24 . JULY  1647 .

De Heer Jan Dierycx, overleden 24 juli 1647.

Het wapenschild van Jan Dierycx, als heer van Dambrugge.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi met een gevleugelde St-Jacobsschelp. 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de familie De Meulenaere/van Belle en Dierycx.

Omsloten met een bloemen/tulpenkrans,

bovenaan dichtgemaakt met een strik met afhangende linten.

Aan de uiteinden van de linten, twee kleine kwastjes.

Omschrift, binnen twee lijncirkels :

kleine St-Jacobsschelp VR. ISAB : DE  MEULENAERE : DIT VAN BELLE. OBT. 21 9BRE 1675

Vrouwe Isabelle de Meulenaere, dito van Belle overleden 21 november 1675.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises  pag.112-113 nr.45.

Jean Dierycx, heer van Dambrugge, was de zoon van Pierre en Barbe Moenin. Hij huwde in eerste huwelijk Marie-Françoise van Steeland, dochter van Philippe, schepen van Brugge en Anne Michiels, in tweede huwelijk, Isabelle de Meulenaere, vrouwe van Heulewalle, dochter van Pierre de Meulenaere, schepen van Brugge en erfburgemeester van Aalst, en Marie van Belle, wiens kinderen de patroniemnaam aannamen. Jean Dierycx was cavaleriekapitein, toen hij bij diploma van 31 mei 1642 zijn benoeming tot schepen van het Brugse Vrije in het district West verkreeg, oefende hij deze functies uit tot aan zijn dood op 24 juli 1647. Hij werd begraven in de kerk van de Dominicanen, waar hij zijn eeuwige verjaardag had gesticht. Zijn weduwe, die in hetzelfde klooster de viering van vijftien missen per jaar had ingesteld, stierf op 21 november 1675 en werd samen met haar man neergelegd onder een wapensteen, die naast het hoogaltaar stond.

Obiit op François de Costenoble 1678


Uit particuliere collectie.


Obiit/overlijdenspenning op François de Costenoble.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 65 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1678


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

en gladde lijncirkel.

Het wapenschild van de familie Costenoble,

hangend aan een lint.

Het wapen getopt met een toernooihem, met gesloten 

vizier en helmtooi.

Met afhangend helmkleed.


Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

en gladde lijncirkel.

In tien regels.

                                   D'.

                      FRANCISCVS DE

                 COSTENOBLE CONSL.

                    ET . PROCVRATOR.

                    GNALIS REGIVS IN 
                  CONCILIO FLANDRIE

                            GANDAVO

                 BRVGAS. TRANSLATO

                     OBIT. 27 AVGVSTI
                                  1678

De heer, François de Costenoble, consul en procureur 

van de Koninklijke Raad van Vlaanderen te Gent en

Brugge.  Overleden op 27 augustus 1678


Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises,

pag. 87-88 nr.87.


______________________________________________Obiit op Jeanne-Françoise Romeyns 1680

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Jeanne-Françoise Romeyns.

Materiaal: Tin.

Massa: 50,8 gram.

Diameter: Ø 68 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1680

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

OVERLEDEN 2 OCTOBRE . 1680

Niet meer leesbaar omschrift.

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten.

Het ovaal wapenschild van de familie Romeyns.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Een ovaal, met tekst in acht regels.

        IENNE

 FRANCOISE FLA

IOR. FREDERYCK

 ROMEYNS . BY

VRAVW . SVSAN

 NA FLA. IOR. IAN 

     LERNOVT

         1680

Jeanne Françoise, dochter van de heer Frederik Romeyns en zijn echtgenote Susanna, dochter van de heer Jan Lernout 1680

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.258-260 afb.107.

Jeanne Romeyns overleed op 2 oktober 1680 en werd begraven in de kapel van het klooster van de Collettienen.

Zij was de enige dochter van Frederic Romeyns en Susanne Lernout.

Zij voorzag in een jaarlijkse broodbedeling aan het klooster van de Collettienen, aan de leraressen van de catechismus en geldgiften aan de leden van de families Romeyns en Lernout.

Aan de jongens van de stadsschool was er bedeling van taartjes en giften aan de armen.

De vorm van de overlijdenspenning werd gesneden door Christoffel Boghe en 243 penningen werden gegoten door de tinnegieter Bartholomeus de Schryvere (werkzaam van 1670 tot 1690).

Elke penning had een tegenwaarde van 1 zilveren schelling en 2 broden.

_________________________________________________

 

Obiit op Jérôme van Leeuwe en Barbara Cornelys 1680


Obiit/overlijdenspenning op Jérôme van Leeuwe

(† 1656) Licentiaat commissaris van de kerkelijke

rechtbank en rheneur van de Proosdij. 

En zijn echtgenote Barbara Cornelys.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 54 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1656 en 1680


Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee lijncirkels het omschrift:

MR. HIERONIMVS VAN LEEVWE OBYT ZZ OBR. 1656

De Heer Jérôme van Leeuwe, overleden op

22 december 1656.

Het wapenschild van Jérôme van Leeuwe.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm een helmtooi met een

geklauwde en getongde leeuw naar links.Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de families 

van Leeuwe en Cornelys.

Omschrift, binnen twee lijncirkels :

IOE. BARBARA CORNELYS OBYT 25 IANVARI 1680

Mevrouw Barbara Cornelys, overleden op

25 januari 1680Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises

pag.178-179 nr.73._________________________________________

Obiit op Marie Petronella van Steelant 1682

Obiit/overlijdenspenning op Marie Petronella van Steelant,

echtgenote van Jan Cornelis Roelof, kerkmeester en boekhouder van de St-Jacobskerk.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1682


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

D' HR. EN MR IAN CORNELIS ROELOF OBYT

De heer en mevrouw Jan Cornelis Roelof, overleden.

(leeg veld voor het invullen van zijn overlijdensdata).

Hangend aan een geknoopte strik, 

met afhangende linten, met op de uiteinden kwastjes.

Het wapenschild van de familie, Roelof.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

IOE. MARIE . PETRONELLE . VAN . STEELANT . OBYT . 20 . MAERT.

Mevrouw Marie Petronella van Steelant, overleden op 20 maart (1682)

Hangend aan een geknoopte strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ter weerszijden van de strik,het overlijdensjaartal.

                                    16  /  82

Het gedeeld wapen van de families, Roelof en van Steelant.


Lit.: Niet vermeld in J. Bethune, Méreaux des familes brugeois.

Obiit op Jan d'Inbona en Jacqueline de Pachtere 1683

Obiit/overlijdenspenning op Jan d'Inbona,

en zijn echtgenote Jacqueline de Pachtere.

Op de keerzijde geklopt met een bijmerk. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 73 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1659 en 1683

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

SR. IAN IN BONA OBYT 11 NOVEMBER 1659

De heer Jan d'Inbona, overleden op 11 november 1659

Hangend aan een geknoopte strik, 

met afhangende linten, met op de uiteinden kwastjes.

Het wapenschild van de familie, d'Inbona

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

. IOE. IACQVELYNE DE PACHTERE OBYT . 20 OVGST . 1683 

Mevrouw Jacqueline de Pachtere, overleden op 20 augustus 1683

Datum van overlijden is bijgevuld.

Hangend aan een geknoopte strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal gedeeld wapen van de families, d'Inbona en van de Pachtere.

Bovenaan de strik, een klop/bijmerk met de letter D

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.173-174 nr.70.

Jan d'Inbona, zoon van Corneel en Marie van der Beke, trouwde in éérste huwelijk op 5 februari 1602 met Pétronille Ghoudtsmidt, dochter van Pieter. In tweede huwelijk op 3 februari 1633 met Jacqueline de Pachtere, dochter van Pierre en Cornélie de Doppere. Jan overleed op 11 november 1659 in de leeftijd van 79 jaar. En werd begraven in het schip van het Heilig Kruis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, evenals zijn twee echtgenotes die respectievelijk stierven op 14 oktober 1631 en 20 augustus 1683.

De penning werd vervaardigd bij het overlijden van Jan d'Inbona, de overlijdensdata van Jacqueline is later toegevoegd, in een iets anders karakter/type van letters en cijfers. Boven de strik in de keerzijde is een bijmerk te zien, vierkant geklopt met de letter D.

Obiit op Henri de Gillon en Maria van Marissien 1683

Obiit/overlijdenspenning op Herri de Gillon († 1668), en zijn echtgenote Maria van Marissien.

Griffier van de Provoost van Brugge, Strafrechtelijk griffier van de stad en adviseur van de admiraal. Lid van de Broederschap van het Heilig Bloed.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 53,4 gram.

Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1668 en 1683

Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee lijncirkels het omschrift:

DHR. EN MVR. HENRICVS LE GILLON OBIIT 3 APRIL 1668

De Heer en Mevrouw Henri de Gillon, overleden op 3 april 1668.

Het wapenschild van de familie, de Gillon.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi met klimmende leeuw. 

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

 IOE. MARIA  VAN MARISSIEN OBIIT 17 MARTii 1683 

Mevrouw Maria van Marissien, overleden op 17 maart 1683.

Hangend aan een geknoopte strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal gedeeld wapen van de families, de Gillon en Van Marissien.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.134-137 nr.55.

Obiit op Thomas Montanus 1685

Obiit/overlijdenspenning op Thomas Montanus (Van den Berghe)

Geneesheer te Brugge.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 61,33 gram.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1685

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde afgeronde boord,

tussen twee lijncirkels het omschrift:

 DHR . ENDE . MR. THOMAS MONTANVS : OBYT . 8 . APRIL . 1685 .

De heer en mevrouw Thomas Montanus, overleden op 8 april 1685.

Binnen een versierde cartouche,

het wapenschild van de familie Montanus (Van den Berghe)

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde afgeronde boord,

tussen twee lijncirkels het omschrift:

. IOE. MARIE VAN ZANDYCKE OBYT

Mevrouw Maria van Sandijcke, overleden

(leeg veld voor het invullen van haar overlijden)

Hangend aan een geknoopte strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal gedeeld wapen van de families Montanus (Van den Berghe) en van Van Sandijcke.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.217-219 nr.90.

Thomas Montanus was de zoon van arts Robert Van den Berghe en Catharina Bosmans. Deed middelbare studies te Brugge, en studeerde voor arts te Leuven. Hij was achtereenvolgens gehuwd met Petronella De Keyzer (1646), Anna Elyas (1649) en met Maria Van Sandijke (1673) En kwam zich vestigen in Brugge 1656 en werd er geneesheer-pensionaris van de stad Brugge en geneesheer in het St-Janshospitaal. In 1663 werd hij geneesheer-pensionaris van het Brugse Vrije.

Tijdens de pestepidemie in 1666 werd hij benoemd tot hoofdverantwoordelijke van de "Kamer van Gezondheyd". Hij publiceerde een verslagboek over de Brugse pest "Qualitas Loimodea sive pestis Brugana anni MDCLXVI". En stond in 1667 aan het hoofd van de examencommissie  van de "Eed der chirurgijns". Hij overleed op 8 opril 1685 op de leeftijd van 68 jaar en werd begraven in de kerk van de Minderbroeders-Recolleten.

Obiit op Joos van Hamme 1664 en Catharina Wouters 1686

Obiit/overlijdenspenning op Joos van Hamme († 1664), en zijn echtgenote Catharine Wouters.

Apotheker.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1664 en 1686.

Voorzijde: Binnen een gladde opstaande boord,

en twee lijncirkels het omschrift:

     MR. IOOS . VAN . HAMME OBIIT 𐑕I MEIIE I664 .

De Heer Josse van Hamme overleden op 21 mei 1664.

Het versierde wapenschild van de familie, van Hamme.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

        . IOE. CATHERINA WOVTERS OBIIT 28 8BR 1686 

Mevrouw Catherine Wouters, overleden op 28 oktober 1686

Hangend aan een geknoopte strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal wapenschild van de familie Wouters.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.369 nr.149.

Josse van Hamme was zoon van Josse en Marie Cloribus. Hij behaalde een diploma in de geneeskunde, maar beoefende het ambt van apotheker in het huis genaamd de "Gouden Ankere", gelegen in de Noordzandstraat. Uit zijn huwelijk met Catherine Wouters, dochter van Michel en Anne Vrombout waren hun kinderen allen nog minderjarig bij het overlijden van hun vader, waarvan de oudste echter op 31 augustus 1664 de professie had afgelegd in het klooster van Bethanië. Er was een stichting voor een mis, die honderd jaar lang elke maand zou worden gevierd aan het altaar gewijd aan Sint-Silvester in de kerk van Sint-Salvator, hij werd begraven in de Sint-Salvatorkerk, waar ook zijn echtgenote werd bijgezet.

Obiit op Adriaan van der Woude en Marie-Jeanne vander Woestyne 1686

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

Obiit/overlijdenspenning op Adriaan van der Woude,

en zijn echtgenote Marie-Jeanne vander Woestyne.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 109,25 gram.

Diameter: Ø 70,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1686

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

D'.HEER . ENDE . MR. ADRIAEN . VAN . DER . WOVDE . OBYT . 15 MEYE . 1665

De heer en mevrouw Adriaan van der Woude, overleden op 15 mei 1665

Het wapenschild van de familie Van der Woude.

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

- Obiit op Judocus Wouters 1680


Obiit/overlijdenspenning op Judocus Wouters.


Schepen van de stad Brugge, proost van de Edele Confrérie

het Heilig Bloed.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1680


Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee lijncirkels het omschrift:

IOR. IVDOCVS·WOVTERS·OBYT·27·9EMBRE·1680·

De heer Judocus Wouters, overleden op 27 november 1680

Het wapenschild van de familie Wouters.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de toernooihelm, een helmtooi met vogel.


Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Hangend aan een geknoopte strik met afhangende linten met kwastjes,

het ovaal gedeeld wapenschild van de familie Wouters en Hueriblock.

Omschrift, binnen twee lijncirkels :

ME. IOR. CORNELIE·HVERIBLOC·OBYT

Mevrouw Cornelie Hueriblock, overleden (leeg veld voor inscriptie)


Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.371-372 nr.150.


Judocus of Josse Wouters was raadslid van Brugge van 1650 tot 1654

en in 1660-1661 en was schepen in 1657. Hij was daarnaast voogd

van de Bogaerdenschool, en proost van de Edele Confrérie van het

Heilig Bloed. Hij was gehuwd met Cornelie Hueriblock.

Judocus Wouters overleed op 27 november 1680 zijn echtgenote

overleed op 6 december 1687, beiden werden begraven in het koor

van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge. 


_____________________________________________________


Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

. IOE. MARIE . IENNE VANDER . WOESTYNE . OBIT . 28 OVGST . 1686 

Mevrouw Marie-Jeanne  vander Woestyne, overleden op 28 augustus 1686

Hangend aan een geknoopte strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal gedeeld wapen van de families Van der Woude en van Vander Woestyne.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.369 nr.149.

Obiit op Frans De Meulenaere 1687

Obiit/overlijdenspenning op Frans De Meulenaere. 

Materiaal: Tin.

Massa: 61,3 gram.

Diameter: Ø 71 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1687

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

D'HR. FRANS . DE . MEVLENAERE . THESORIER . VAN . BRVGGE . 

OBYT 16 IVLY 1687

De heer Frans De Meulenaere, thesaurier uit Brugge, overleden op 16 juli 1687

Het wapenschild van de familie De Meulenaere.

Ter weerszijden van het wapen, een dolfijn als schildhouders.

Het schild, getopt met een gevleugelde engelenkopje.

Boven het wapenschild, de overlijdensdata.

16 IVLY 1687

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

. IOE. THERESE. FRANSE. DE . MEVLENÆRE . SYNE . HVYSVRAV . OBYT . 

Mevrouw Thérèse Françoise De Meulenaere, zijn echtgenote, overleden.

(leeg veld, voor het bijvullen van haar overlijdensdata)

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal dubbel wapen van de familie De Meulenaere.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.209-212 nr.87.

Hij dreef een internationale handel overzee met kostbare ladingen tot en met het Verre Oosten.

Hij stopte die bedrijvigheid in 1679  en werd in 1683 thesaurier van de stad Brugge.

Zijn vader Josse De Meulenaere (+ 1677) had een jaarlijkse herdenking gesticht met verdeling van 70 "teeckens", elk goed voor broden van 2 stuivers. De verdeling had plaats in de kerk van het klooster van de Augustijnen.De Obiit-penning van Frans De Meulenaere diende vermoedelijk ook voor de voortzetting van deze schikking.

Obiit op François van Caloen 1688

Obiit/overlijdenspenning op François van Caloen.

Kerkvoogd van de O.L.Vrouwekerk van Brugge. 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 75 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1688.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift.

° IOR. FRANCHOIS VAN CALOEN . OBYT . 15 . APRIL . 1688

De heer François van Caloen, overleden op 15 april 1688

Het wapenschild van de familie Caloen.

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi als luipaard uit het familiewapen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift:

VRAW . BARBARA DELEFLYE . OBYT

Vrouwe Barbara de le Flye, overleden

(leeg veld voor invullen van haar overlijden).

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Het ovaal en gedeeld wapen van de families,

van Caloen en de le Flye.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.55-56 afb.24. 

François-Balthazar van Caloen was de zoon van Pierre-Balthazar en van Christine van Woestwynckel. Hij werd geboren op 20 juli 1653, en werd kerkvoogd van de O.L.Vrouwekerk op 2 maart 1681 en stierf op 15 april 1688. Hij was gehuwd met Barbara-Françoise de le Flye op 10 september 1677 de dochter van Pierre de le Flye en Barbara van Doorne, zij was geboren op 20 maart 1655 en overleed op 10 februari 1717. Ze werden samen bijgezet in het familiegraf van de familie van Caloen-Desquyen in de O.L.Vrouwekerk. 

Obiit op Philippe Rapaert en Maria Baert 1688

Obiit/overlijdenspenning op Philippe Rapaert en zijn echtgenote Maria Baert.

Griffier van het feodaal hof van de Proostdij. 

Materiaal: Tin.

Massa: 51,8 gram.

Diameter: Ø 72 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1688

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift. 

NOBS. AC COИSVLTISS . DИS . PHILS RAPAERT . 

A . COИSiLiiS . ET . ACTiS . SEИATVi . FRAИCOИAT :

Het wapenschild van de familie Rapaert.

Ter weerszijden van het familiewapen het gesplitste jaartal.

16 / 72

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een haan met opgetrokken poot naar links gewend.

Ter weerszijden van de helmtooi, de overlijdensdata.

OBiiT  /  13 Iii

Overleden, 13 juni 1672

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

NOBS. DOM MARIA BAERT OBIIT . 24 . IANVARII 1688

Bid voor Maria Baert, overleden 24 januari 1688

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Het ovaal en gedeeld wapen van de families,

Rapaert en Baert.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.252-253 afb.104. 

Deze zeer verfijnde penning werd vermoedelijk gegraveerd in de werkplaats van de goudsmid Jan Crabbe. Pieter Rapaert, vader van Philippe, liet zijn Obiit ook daar maken.

Philippe Rapaert werd in 1635 griffier van het feodaal hof van de Proostdij.

In 1648 werd hij griffier van de wezenkamer van het Vrije en in 1655 werd hij griffier-pensionaris van het 4de lid van Vlaanderen.

In 1669 kreeg hij zijn adelbrieven van koning Karel II.

Hij ligt begraven in de Sint-Salvatorskathedraal samen met zijn echtgenote.

 

Hij was weldoener van deze kerk.

 

Obiit op Marie Van Den Dorpe 1689

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Marie Van Den Dorpe..

Materiaal: Tin.

Massa: 63,8 gram.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1689

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,  en gladde cirkel.

Hangend aan een geknoopt lint, met afhangende linten.

Op de uiteinden, kleine kwastjes.

Het wapenschild van de familie, Van Den Dorpe en Van Halmale.

Het wapen getooid met een gevleugelde cherubijnkopje.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en een gladde cirkel.

In acht regels.

          IO MARIE

   F M. IACQVEƧ VAN

DORPE GHEPROCEERT

    BY IO ANNA VAN

HALMALE OVERLEDEN

      OP DEN 27 VAN

          OCTOBER

               1689

Juffrouw Marie, dochter van Jacques Van (Den) Dorpe en van juffrouw Anna van Halmale, overleden op 27 oktober 1689

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.114-116 afb.47.

STAM Gent, Objectnummer N.01548.0-2.

Marie Van Den Dorpe was de onechte dochter van Jacques Van Den Dorpe en Anna Van Halmale.

Marie had een handel in stoffen.

Deze overlijdenspenning werd gegoten door de tinnegieter Jan Blom (werkzaam 1667 - 1705).

Deze dispenningen werden verdeeld aan de familie en vrienden, de kinderen van de twee Brugse armenscholen, met een waarde van 10 stuivers voor brood en meel. 

Nog andere broodbedelingen werden testamentair voorzien, o.a. voor 80 broden van elk 3 stuivers, jaarlijks te verdelen op de herdenkingsmis van haar overlijden.

 

Marie Van Den Dorpe werd bijgezet in de kerk Saint-Sauveur, waar ze een eeuwigdurend jaargetijde had ingesteld. Daarbij moest naast de gezangen en het luiden der klokken brood worden uitgedeeld. Naast de vrienden moesten vier bedelaars-orden en 48 kinderen uit de armenscholen worden uitgenodigd op de jaargetijden.

 

Obiit op Matthias dela Porte en Margaretha Breydel 1691

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Matthias dela Porte 

en zijn echtgenote Margaretha Breydel.

Administrateur  van de Berg van Barmhartigheid.

Materiaal: Tin.

Massa: 44,1 gram.

Diameter: Ø 61 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1691

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Ovaal en sprekend wapenschild van de familie dela Porte.

Kasteelpoort, met valhekken.

Het schild gehouden in een Rococo versierde omlijsting.

Met bovenaan een schelp.

Omsloten met een omschrift.

MATIAS . DELA . POR / TE . OBYT . 10 . APRIL 1691

Matthias dela  Porte overleden op 10 april 1691

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ruitvormig wapenschild van de familie Breydel.

Op het veld, drie paardenhoofden.

Omschrift met een leeg veld voor de overlijdensdatum.

MAGARITÆ . BREYDEL . OBYT .

Margaretha Breydel, overleden

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.238-239 afb.98;

STAM Gent objectnummer N.01542.

Deze penning werd gegoten bij het overlijden van Matias dela Porte in 1691.

Hij werd in 1683 administrateur/beheerder van de Berg van Barmhartigheid te Brugge, en verkreeg in die functie een erfenis van Dona Juàna Lossy-de-Quintanilla.

Margarita Breydel overleefde haar echtgenoot waardoor geen data is ingevuld na haar naam. Zij behoorde tot de nakomelingen van Jan Breydel.

De leden van de familie dela Porte waren actief in de openbare administraties als ingenieur, raadgever-pensionaris, advocaat bij het Vrije of baljuw van Dudzele.

 

Obiit op Jacques Coppins 1693

Obiit/overlijdenspenning op Jacques Coppins.

en zijn echtgenote Marie Therese Pluvier.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 71 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1693

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en lijncirkel.

Het omschrift:

D'HR IACOBVS COPPINS .  OBIIT . 27 FEB . 1693

De heer  Jacques Coppins, overleden  op 27 februari 1693

Het versierde ovalen wapenschild, van de familie Coppins.

Op het veld een "Fleur de lys".

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en lijncirkel.

Het omschrift:

IE MARIE TERESE PLVVIER . OBIIT . 

Mevrouw Maria Thérèse Pluvier, overleden

Blanco voor invullen van haar overlijdensdata.

Hangend aan een geknoopte strik, met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwastjes.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de families, Coppins en Pluvier.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.11 afb.34.

Jacques Coppins, zoon van Guillaume was raadgever van de Provoost. Bij zijn overlijden in 1693 werd hij begraven in het Karmelietenklooster voor de communiebank. Zijn echtgenote Marie Thérèse Pluvier werd bij haar overlijden op 2 oktober 1721 bijgezet inhet graf van haar man. In dit klooster werd voor hun jaarlijks een zielenmis opgedragen. Heden zijn de wapenschilden en de tekst op hun grafsteen bijna volledig weggesleten.

Obiit op Philippe van Steelant en Pétronella de la Nève 1697

Obiit/overlijdenspenning op Philippe van Steelant en

zijn echtgenote Pétronella de la Nève.

Schepenen van het Brugse "Vrije". 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 76 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Graveur: Jean de Mel.

Datering: 1697

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift:

DHR. PHILIPPVS . VAN . STEELANT . OBYT . 30 .MEY . 1697 .

De heer Philippe van Steelant, overleden  op 30 mei 1697

Staande op het gras het wapenschild van de familie, van Steelant.

Gehouden door een leeuw en dienstmeisje als schildhouwer.

Het wapen getopt, met een toernooihelm met helmtooi.

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift:

IOE. PRTRONELLA . DE . LA . NEVE . OBIT . 8 . AVGVSTI . I68I .

Mevrouw Pétronella de la Nève, overleden op 8 augustus 1681.

Hangend aan een geknoopt lint, met afhangende linten met kwastjes.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de families, van Steelant en de la Nève.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.288-289 nr.119.

Philippe van Steelant was schepen van Brugge van 1667 tot 1669 en van 1672 tot 1674, werd hij penningmeester in 1688 en 1689 later belastingambtenaar. In 1665 koos de magistraat van Brugge hem als plaatsvervanger van de kamer van koophandel. Hij oefende nog steeds het ambt van "klerk" van het nieuwe kanaal van Duinkerke uit, evenals dat van dismeester van de armentafel van de parochiekerk Sainte-Walburga. Philippe van Steelant huwde op 14 oktober 1651 met Pétronille de la Néve, geboren 23 april 1623 dochter van Philippe en Anne d'Haeyere. Zij stierf op 8 augustus 1681 en werd begraven in de Sint-Jacobskerk. Hij overleed op 30 mei 1697 en werd begraven in de familiekelder die hij voor zichzelf en zijn nakomelingen had verworven onder het hoogaltaar van de Sint-Walburgakerk.