Keerzijde: Binnen een rechthoekige gladde boord/kader.

In drie regels:

 CHRISTELYKE

    LEERINGE

ST. SALVATORS.

Bovenaan, een kransvormige klop/bijmerk.

Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q afb.99; Minard-Van Hoorebeke, pag.143 nr.193.

Zelfde gebruik en ruilwaarde als de catechismus-penningen met cijfers 1 en 3. 

Deze penning werd gegeven aan de arme volwassenen voor het bijwonen van de lessen catechismus. Kon bij een bevalling ingeruild worden tegen 25 kg steenkool, 2 frank en een baby-uitzet.

Catechismuspenning, wijk 3

Uit private collectie.

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catechismuslessen.

Catehismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 3.

Materiaal: Lood.
Massa: 12,99 gram.
Afmeting: 37,7 mm. x 33 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

het grote cijfer ("Loden portie")

Wijk 3

Keerzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

In drie regels:

     CHRISTE. 

    LEERINGE 

ST. SALVATORS .

Christelijke Catechese Sint Salvator.

 Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q nr.100.

Minard-Van Hoorebeke, pag.143 nr.194.

 De parochie Sint-Salvator te Brugge werd verdeeld in drie porties/wijken.

Waaronder wijk 1 of de "Gouden portie" genaamd.

Wijk 2 of de "Zilveren portie" genoemd.

Wijk 3 of "Loden portie" benaamd.

Nagelang het aantal armen/hulpbehoevenden in de wijken.

Catechismuspenning, (variant) wijk 3

Uit private collectie.

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catechismuslessen.

Catechismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 3.

Geklopt/bijmerk.

Materiaal: Lood.
Massa: 13,53 gram.
Afmeting: 37,8 mm. x 32,8 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

het grote cijfer ("Loden portie")

Wijk 3

Keerzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

In drie regels:

     CHRISTE. 

    LEERINGE 

ST. SALVATORS .

Christelijke Catechese Sint Salvator.

Bovenaan, een klop met ovalen krans.

 Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q nr.100.

Minard-Van Hoorebeke, pag.143 nr.194.

Catechismuspenning, (Dubbele klop) wijk 3.

Uit private collectie.

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catechismuslessen.

Catechismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 3.

Geklopt met 2 bijmerken.

Materiaal: Lood.
Massa: 13,39 gram.
Afmeting: 38,4 mm. x 33 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

het grote cijfer ("Loden portie")

Wijk 3 

Onderaan het cijfer, een klop,

in cirkelvorm met kruis-motief.

Keerzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

In drie regels:

     CHRISTE. 

    LEERINGE 

ST. SALVATORS .

Christelijke Catechese Sint Salvator.

Bovenaan, een klop met ovalen krans.

 Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q nr.100.

Minard-Van Hoorebeke, pag.143 nr.194.

Sint-Salvator/Sint-Elooi, Brugge 1632

Kapittelpenning St-Salvator/St-Elooi.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: 1632


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

✠ CAPLVM . ECCLIÆ . COLLEG . S . SALVATORIS . BRVG .

Voluit: Capitulum ecclesiæ collegiatæ sancti Salvatoris Brugensis.

Hoofdkerk collegiale kerk St-Salvator van Brugge.

Centraal, een staande St-Salvator met nimbus.

De rechterhand opgestoken, met zegenende gebaar.

In de linkerhand, een werelbol met meridiaan getopt met een kruis.

Ter weerszijde van de heilige, het gesplitst jaartal 

16 / 32

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

✠ PECCATA . TVA . ELEEMOSYNIS . REDIME . DANIEL . CAP.4

Vers uit het boek "Daniël" (Chap. IV,24) De profeet raadt koning Nebukadnezar aan zijn zonden met aalmoes te verlossen, en zijn ongerechtigheden met werken van genade jegens de armen.

Centraal, de staande opgekleede en gemijterde St-Elooi met nimbus.

In de rechterhand, een kromstaf.

In de linkerhand, een gekroonde hamer.

Lit.: De Schodt, pag.92 nr.101.  

Minard-Van Hoorebeke pag.144 nr.196.

Kapittelpenning St-Salvator/St-Elooi.

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Aanwezigheidspenning Kapittel St-Salvator Brugge.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9,89 gram.

Diameter: Ø 30,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1574


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord, en gladde cirkel.

Een rechtopstaande Sint-Salvator.

In de linkerhand, een Globus cruciger/Rijksappel.

Met de opgestoken rechterhand, een zegenend gebaar.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Een staande opgekleede en gemijterde Sint-Elooi.

In de rechterhand, een hamer.

In de linkerhand, een kromstaf naar rechts gewend.

Lit.: De Schodt, pag.231-232 Pl.CC afb.132.

Penning van het kapittel van de collegiale van Sint-Salvator.
Bisschop Driutius wilde dat de missen in voldoende aantal zouden plaatsvinden.
Daarom besloot hij op 22 april 1574, dat een penning zou gegeven worden aan de celebranten na elke mis.
Periodisch moesten de priesters hun penningen inleveren in het kapittel. 

Zo werd elke tekortkoming opgespoord. 

De celebranten werden uitbetaald naargelang het aantal volbrachte diensten.

Zilveren portie.

Uit private collectie.

Dispenning voor brood, Zilver sectie St-Salvator.

Voorzien van klop/bijmerk.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,68 gram.

Diameter: Ø 22,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Een wereldbol, getopt met een kruis.

Ter weerszijden de letters

   ST. /  SA

Sint Salvator 

Boven de letters SA een verkleiningsteken.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

In twee regels:

      SILR. 

    PORE.

Silver Portie

Lit.: De Schodt, pag.86 nr.90.  

Minard-Van Hoorebeke pag.139 nr.182.

Deze méreaux was in gebruik voor verdeling van brood in het tweede deel van de parochie, de zogenaamde "Zilveren portie".

En behoort niet tot de armentafel.

Maar tot de verdeling van het brood dat de geestelijkheid van de parochie maakte voor de armen.

Onderscheid van de drie porties/delen van de parochie.

De gouden portie, waar de rijksten woonden.

De zilveren portie, waar de bewoners rijk noch arm waren.

De loden portie, waar de armsten woonden. In het kwartier "Meerschen".

Heden Oost- en Westmeers.

 

 

Zilver portie (INRI)

Uit private collectie.

Dispenning voor brood, Zilver sectie St-Salvator.

Voorzien van klop/bijmerk.

Lichte slagbarst.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,55 gram.

Diameter: Ø 22,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Een wereldbol, getopt met een kruis.

Ter weerszijden de letters

   ST. /  SA

Sint Salvator 

Boven de letters SA een verkleiningsteken.

Geklopt met een bijmerk op de Globus cruciger/Rijksappel.

        IИRI

Iesus Nazarenus, Rex ludaeorom

De letter N gespiegeld.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

In twee regels:

      SILR. 

    PORE.

Silver Portie

Lit.: De Schodt, pag.86 nr.90.  

Minard-Van Hoorebeke pag.139 nr.182.

Deze méreaux was in gebruik voor verdeling van brood in het tweede deel van de parochie, de zogenaamde "Zilveren portie".

En behoort niet tot de armentafel.

Maar tot de verdeling van het brood dat de geestelijkheid van de parochie maakte voor de armen.

Onderscheid van de drie porties/delen van de parochie.

De gouden portie, waar de rijksten woonden.

De zilveren portie, waar de bewoners rijk noch arm waren.

De loden portie, waar de armsten woonden. In het kwartier "Meerschen".

Heden Oost- en Westmeers.

Week-brood.


Uit de collectie, Yvo De Craemere.


Dispenning voor wekelijks brood St-Salvator.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 16 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1800-1850


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

                  S : SAL

              Sint-Salvator

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

               W : B

          Weke brood

Wekelijkse brood (-bedeling)
Lit.: De Schodt, pag.88 afb.93.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 afb.190.


________________________________________Week-brood penning

Uit private collectie.

Dispenning  voor wekelijks brood St-Salvator.

Voorzien van een dubbele klop/bijmerken.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 16,61 gram.

Diameter: Ø 36,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1800-1850


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

     S : SAL

Sint-Salvator

Boven de letters een klop, met kroon ♔

Onder de letters een ovaal klop/bijmerk.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

    W : B 

Weke brood

Wekelijkse brood (-bedeling)

Lit.: De Schodt, pag.88 afb.93.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 afb.190.

Weke Brood.

Uit private collectie.

Dispenning  voor wekelijks brood St-Salvator.

Variant met kleine letter A

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 22,70 gram.

Diameter: Ø 35,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1800-1850


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

    S : SAL

Sint-Salvator

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

     W : B 

Weke brood

Wekelijkse broodbedeling.

Lit.: De Schodt, pag.72 pl.O afb.91.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 afb.190.

Weke Brood (Geklopt)

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

Dispenning  voor wekelijks brood St-Salvator.

Geklopte variant met kleine letter A

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15,55 gram.

Diameter: Ø 35,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1800-1850


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Centraal op het veld de letters:

S . SAL

Sint-Salvator

Boven de letters een klop, met kroon ♔

Onder de letters een ovaal klop/bijmerk.

Na de letter S een ringetje.

Deel deze pagina

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Centraal op het veld de letters:

W . B 

Weke brood

Wekelijkse broodbedeling.

Lit.: De Schodt, pag.72 pl.O afb.91.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 afb.190.

Weke Brood (Achthoek)

Dispenning  voor wekelijks brood St-Salvator.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,4 gram.

Afmeting: 36 mm. x 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1800-1850


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde achthoekige boord.

Centraal op het veld de letters:

S : SAL

Sint-Salvator

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde achthoekige boord.

Centraal op het veld de letters:

W : B 

Weke brood

Wekelijkse broodbedeling.

Lit.: De Schodt, pag.87-88 pl.O afb.92.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 afb.191.

Sint-Salvator 1861

Méreau/dispenning St-Salvator.

Weldadigheidspenning.

Materiaal: Koper.

Massa: 14,61 gram.

Diameter: Ø  29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: 1861


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.

In twee regels.

  ST=

 SAL

Sint Salvator (Saint Sauveur)

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Centraal, het jaartal 

1861

Lit.: De Schodt, pag.90 nr.97.

Nadat meerdere vervalsingen van lood/tin méreaux op de markt kwamen.

Besloten de armenmeesters, om koperen méreauxs aan te maken.

Om namaak moeilijker te maken, en het misbruik in te dijken.