Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal 

1.5. / 4:4

Tussen de weegschalen, 

een klop met een handje

Onder de schalen, een lege afsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE:

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242. 

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas (Klop M) 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Voorzien van klop, letter M.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 7,64 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

: . SANCTVS . / . NICOLAVS 

Sint Nicolaas

Deel deze pagina

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas (22) 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Gegraveerd volgnummer.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 7,52 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

: . SANCTVS . / . NICOLAVS .

Sint Nicolaas

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal 

       . 1.5. / 4:4

Tussen de weegschalen, 

De gegraveerde cijfers, als volgnummer/lidnummer

                           22 

Onder de schalen, een lege afsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE:

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242. 

Foutief in Feuardent, Tome 3 pag.307 nr.14580a staat vermeld onder Luik.

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas 1548

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1548

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar buiten gewend.

Omschrift:

 NICO / . LAVS

Sint Nicolaas

Keerzijde: Binnen een bladerkrans,naar links draaiende.

Een weegschaal/balans.

De bladerkrans loopt door het ophangoog.

Boven de balansarmen, ter weerszijden een Bourgondisch vuurijzer.

Flints/vuurvonken onder en boven de balansarmen.

Tussen de weegschalen, het jaartal.

1 . 5 . 4 . 8 .


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.158 nr.243. 

Minard-Van Hoorebeke pag. 10 nr.3.

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas 1548


Koopmansgilde-penning St-Nicolaas, Antwerpen.


De juiste functie voor deze penning is onbekend.


Materiaal: Koper (Cu)

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,74 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1548


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar buiten gewend.

Omschrift:

SNICO ❀ / ❀ / . LAVS

            Sint Nicolaas


Keerzijde: Binnen een bladerkrans,naar links draaiende.

Een weegschaal/balans.

De bladerkrans loopt door het ophangoog.

Boven de balansarmen, ter weerszijden een

Bourgondisch vuurijzer.

Vuurvonken onder en boven de balansarmen.

Tussen de weegschalen, het jaartal.

                     . 1548 .Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930) pag.158 nr.243.

Minard-Van Hoorebeke pag. 10 nr.3.____________________________________________

Koopmansgilde 1563

Gildepenning Koopmansgilde.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,84 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1563.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift.

                                                          Ω

+ POVR VISEVRS : SYPE : EN : WINTERBEKE

Een staande Sint-Nicolaas in lang kleed.

Met de rechterhand een zegenend gebaar uitvoerende.

In de linkerhand een kromstaf, naar buiten gericht.

Aan zijn voeten een aambeeld en smidsvuur.

Rechts een offeraltaar.

Links een bedelend hand uit de wolken (?)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

Ter weerszijden van de balansarm, het jaartal.

                          .15 /63 .

Tussen de weegschalen begint de legende.

      AL

     TYT

Omschrift:

. DEN : ERMEN : BERMHERTIGH : SYT .

Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.114  nr.202. 

De Beer, geeft deze penning/méreau aan voor de Smedengilde van Sint-Eloy.

Vroegere penningen van de Koopmansgilde tonen een zegenende St-Nicolaas  met kromstaf, en met op de keerzijde een balans.

Lijkbidders 1595


Gildepenning Lijkbidders/Doodgravers/Grafmakers.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,3 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen (?).

Datering: 1595


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Een grote gekroonde ballans met weegschalen.

Links een lijkbaar.

Rechts, de voorstelling van de dood.

In zijn linkerhand de ziel van de overledene (?)

Linksboven het jaartal.

I595


Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Centraal een lijkbaar met kist.

___________________________________

Munters of Sint-Elooi 1528


Gildepenning Smeden en Vrije Munters van

Brabant en Antwerpen.


Sint-Elooi.


De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Geklopt bijmerk.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1528


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

SINTE o LOII o IN DE o bORCHT 

Een staande gemijterde Sint-Elooi.

In de rechterhand, een smidshamer.

In de linkerhand een kromstaf.

Ter weerszijden van de heilige een +

Geklopt met een bijmerk, de letter

                        A


Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

T ANTWERPEN + INT + JAER + I5Z8

Een gekroonde smidshamer.

Ter weerszijden van de hamer,

een zes-punt sterretje.


Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)

pag.164 nr.246.


_________________________________________

Munters of Sint-Elooi 1548

Gildepenning Smeden en Vrije Munters van Brabant en Antwerpen.

Sint-Elooi.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Geklopt bijmerk.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.
Datering: 1548


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

SINTE : LOII : IN DE ❖ BORCHT ❖

Een staande gemijterde Sint-Elooi.

In de rechterhand, een smidshamer.

In de linkerhand een kromstaf.

Ter weerszijden van de heilige een rozet.

Geklopt met een bijmerk, de letter

                   A

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

TANTWERPEN : INT : JAER ; I548

Een gekroonde smidshamer.

Ter weerszijden van de hamer,

een vuurijzer met wespringende vonken.


Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.159-164  nr.248. 

Minard-Van Hoorebeke Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879, Antwerpen, Smeden pag.12 nr.8.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie Identificatie GP-00659.

Schoolmeestersgilde 1562 (09 7/4)

Gildepenning schoolmeesters.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Geklopt met cijfers en initialen.

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 5,93 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1562

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De staande H. Ambrosius (van Milaan).

Gekleed in bischoppelijk gewaad, en mijter.

In de rechterhand een kromstaf naar links.

In de linkerhand, een boek.

Rechts naast de heilige een bijenkorf.

Ter weerszijden van de heilige geklopt met de initialen

       G / M

Gabriël Meurier

Links van de mijter de geklopte cijfers

                         09

Ter weerszijden van het hoofd de gesplitste cijfers

                       7 / 4

Omschrift:

D. AMBROSIO SCHOLARVM PRÆSIDI . / 

Sint-Ambrosius patroonheilige van scholen.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gedeeld wapen van de stad.

Bovenaan, een tweekoppige adelaar voor het Heilig Roomse Rijk.

Onder de adelaar, burcht met twee handen voor de stad Antwerpen.

Ter weerszijden van het wapen,

Een Bourgondische vuurslag, met wegspringende vuurvonken.

In vier regels, met jaartal.

     DE GVLDE

DER SCHOELMEE-

  STERS BINNEN

   ANTWERPEN

        1562


Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.147-152  nr.236. 

J . De Beer geeft de geklopte letters G M aan als de initialen voor Gabriel Meurier.

Bij voorgaande gildepenning staan de geklopte cijfers (09), boven elkaar.

Een volgnummer of lidnummer is dan uitgesloten.

Mogelijks betreft dit de start van het schooljaar 09/1574 (?)

Schrijnwerkers 1565

Gildepenning Schrijnwerkers of Johannes de Doper.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1565.

Voorzijde: Binnen een bloemenkrans/tulpenkrans.

Een openstaande steekpasser.

Tussen de benen van de passer, het muntteken ✋

Centraal, een (passer) punt.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van de passer.

                           I5  /  65

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Lam Gods met nimbus naar links gewend.

Met een kruisbanier naar rechts. 

De kruis-staf, gehouden door een opgetrokken poot.


Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.155-156 nr.240 pl.XIV 240.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00393. 

Timmerlieden 1549

Gildepenning Timmerlieden.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,38 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1549.

Voorzijde: Binnen een twee lijncirkels, het omschrift.

MARIA / . JOSEPH / .o.

Voorstellend, de vlucht naar Egypte.

De H. Maria met nimbus gezeten op een ezeltje naar links.

In haar armen het kind Jezus met nimbus.

De ezel geleid aan een touw door Jozef met hoed.

Blootvoets gaande naar links.

Op de linkerschouder een zaag, waaraan een mand met timmermansgereedschap.

Aan zijn riem/gordel een boor.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel, en versierde boord.

Tal van timmermansgereedschap.

Waaronder een winkelhaak, bijl, boren en passer.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van het gereedschap.

               .1.5. / .4.9.


Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.103 nr.193 pl.VIII 193.

Timmerlieden 1604

Gildepenning Timmerlieden.

Op naam van Peter Malyn.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 2,3 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1604.

Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onder en boven, links en rechts versiert met een rozet.

Binnen een parelcirkel, een versierde cartouche.

In de cartouche, diverse gereedschappen waaronder.

Boren-, hamers-, bijl, winkelhaak en passer.

Boven de cartouche het jaartal.

              . I6 . 04 . 

Keerzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onder en boven, links en rechts versiert met een rozet.

Binnen een parelcirkel, een versierde cartouche.

In de cartouche, het gildelid in twee regels gegraveerd.

                                  PEETER
                     MALYN

Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.103 nr.194 pl.VIII 194.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-606.

Vleeshouwers 1564

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal . 1.5. / 4:4

Tussen de weegschalen, 

een klop met de letter M

Onder de schalen, een lege afsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE:

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242. 

Foutief in Feuardent, Tome 3 pag.307 nr.14580a staat vermeld onder Luik.

Gildepenning "Vleeshouwers".

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29,2 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1564.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een staande Johannes de Doper in lendendoek naar links.

In de linkerhand een kruisbanier met vaan van Jerusalem.

Met de rechterhand een zegenend gebaar uitvoerende.

Ter weerszijden vande heilige het gesplitste jaartal.

                  I.5.  / 6.4

Voddenkooplieden 1563 (op naam)Gildepenning "Sint Catherina".

Gilde van Voddenkooplieden.

Op naam van Peter van Woestynen.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Koper (Cu) .

Bewerking: Geslagen, gegraveerd.

Massa: 3,40 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Muntteken: Handje.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1563.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Staande en gekroonde H. Catharina van Alexandrië,

met losse haren naar links gewend.

De rechtervoet gesteund op het martelaarsrad.

In de rechterhand, een zwaard.

Het linkerhand gesteund op een karrewiel.

Ter weerszijden van de heilige de gesplitste letters

        S / K

Sint Katharina

Gegraveerd omschrift/gildelid.

PEETER ✶ VAN WOESTYNEN
Keerzijde: Binnen een gladde cirkel,

en gesloten laurierkrans.

Een gekroonde opengewerkte verkoopstafel.

Boven de kroon een handje (✋)

Ter weerszijden van de kroon,

het gesplitste jaartal

           15 / 63Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930) pag.115 nr.203.

Minard-Van Hoorebeke, pag.13 nr.11.

Van Orden Pl.8.6.

Dugniolle 2367.

Minard-Van Hoorebeke, geeft deze aan als "Hertslederen broekenmakers"

en beschrijft de tafel als "gekroond broekspanraam".


____________________________________________

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De drie dierenkoppen van slachtvee naar links.

Een rundskop-, schapenkop en een varkenskop.

Centraal, een (passer) punt. 

Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.93 nr.188.

Collectie, Nederlandse Bank. Identificatie PE-22262.

Voddenkooplieden 1563 op naam.


Gildepenning "Sint Catherina".

Gilde van Voddenkooplieden.

Op naam van Gillis Ghuns.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Koper (Cu) .

Bewerking: Geslagen, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 27 mm.

Muntteken: Handje.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1563.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Staande en gekroonde H. Catharina van Alexandrië,

met losse haren naar links gewend.

De rechtervoet gesteund op het martelaarsrad.

In de rechterhand, een zwaard.

Het linkerhand gesteund op een karrewiel.

Ter weerszijden van de heilige de gesplitste letters

        S / K

Sint Katharina

Gegraveerd omschrift/gildelid.

      GILLIS  /  GHVNS
Keerzijde: Binnen een gladde cirkel,

en gesloten laurierkrans.

Een gekroonde opengewerkte verkoopstafel.

Boven de kroon een handje (✋)

Ter weerszijden van de kroon,

het gesplitste jaartal

          15 / 63Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930) pag.115 nr.203.

Minard-Van Hoorebeke, pag.13 nr.11.

Van Orden Pl.8.6.

Dugniolle 2367.

Minard-Van Hoorebeke, geeft deze aan als "Hertslederen broekenmakers"

en beschrijft de tafel als "gekroond broekspanraam".


____________________________________________

Voddenkooplieden 1563

Gildepenning "Sint Catherina".

Gilde van Voddenkooplieden.

Materiaal: Koper (Cu) .

Massa: 3,53 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1563.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Staande en gekroonde H. Catharina van Alexandrië, 

met losse haren naar links gewend.

De rechtervoet gesteund op het martelaarsrad.

In de rechterhand, een zwaard.

Het linkerhand gesteund op een karrewiel.

Ter weerszijden van de heilige de gesplitste letters 

S / K

Sint Katharina

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel,

en gesloten laurierkrans.

Een gekroonde opengewerkte verkoopstafel.

Boven de kroon een handje (✋)

Ter weerszijden van de kroon,

het gesplitste jaartal 

15 / 63

Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930) pag.115 nr.203.

Minard-Van Hoorebeke, pag.13 nr.11.

Van Orden Pl.8.6.

Dugniolle 2367.

Minard-Van Hoorebeke, geeft deze aan als "Hertslederen broekenmakers" en beschrijft de tafel als "gekroond broekspanraam".

Gildepenning (?) voor zilver 1586

Penning/méreau inwisselbaar voor ziver.

Materiaal: Messing.

Massa: 3,9 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1586

Voorzijde: Binnen een parel cirkel.

Centraal, de grote letter G

Geld

Midden in de letter G een hand.

Omsloten met het omschrift:

. SINVS . ES . ET . IN . ✋

Keerzijde: Binnen een parel cirkel.

Het stadswapen van Antwerpen.

Onder het wapen het jaartal 1586

Omsloten met het omschrift:

✠ SINEREM . REVERTERIS

Lit.: Joseph de Beer, Méreaux Anversois (1929) pag. 166-167 nr. 101.

Legpenning Wijnhandelaars.

Legpenning Wijnhandelaars ?

Wijnpenning ?

De juiste functie,- datering van deze legpenning is niet gekend.

Voorgaand volgnummer/lidnummer weggehaald, en herklopt.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een parel cirkel/boord.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

. ANDRIES . MAHIEVS . FREDERICK . SYBRΛNTS . LVVI . 

In een wijnkelder met tongewelven, en betegelde vloer.

Een man/bottelier met in de rechterhand een wijnkan aan een wijnvat.

De linkerhand, aan een tapkraan.

De wijnton op een verhoog geplaatst.

Tussen de man en de ton, het geklopte volgnummer/lidnummer

42

Het cijfer 2 van het vorig volgnummer ? (gegraveerd).

Keerzijde: Binnen een geparelde boord.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

IOO RIS ❖ MΛ ROOTE ❖ HANS ❖ VEKEMANS ❖ 

Centraal, een gebladerde wijnstok,

met dragende vruchten/druiven.

Lit.: Dugniolle 4293a.

Zilversmeden 1597

Gildepenning "Zilversmeden.

Materiaal: Zilver.

Massa: 11,35 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1597

Voorzijde: Binnen een verhoogde parelcirkel/boord.

Centraal een grote versierde beker, bekroond met een beeldje.

Rondom de werktuigen van de zilversmid.

Kretsborstel, weegschaaltje, bakjesvormgewichtjes, rosvaatje.

Afkookpan, twee tribletten, aambeeld, tang en passer.

Keerzijde: Binnen een verhoogde parelcirkel/boord.

Ring met zetting, waardoor een gekruiste smelttang en hamer.

Links, een doosje met vijlstof met enige zeefjes.

Rechts, een doosje met ponsen.

Onderaan, een graveerstaal en hazenpootje.

Lit.: Collectie, Nederlandse Bank, Rijksmuseum Amsterdam Identificatie NG-VG-7-525.

Zilversmeden 1597 (Koper)

Gildepenning "Zilversmeden.

Materiaal: Koper.

Massa: 9,70 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1597

Voorzijde: Binnen een verhoogde parelcirkel/boord.

Centraal een grote versierde beker, bekroond met een beeldje.

Rondom de werktuigen van de zilversmid.

Kretsborstel, weegschaaltje, bakjesvormgewichtjes, rosvaatje.

Afkookpan, twee tribletten, aambeeld, tang en passer.

Keerzijde: Binnen een verhoogde parelcirkel/boord.

Ring met zetting, waardoor een gekruiste smelttang en hamer.

Links, een doosje met vijlstof met enige zeefjes.

Rechts, een doosje met ponsen.

Onderaan, een graveerstaal en hazenpootje.

Volgnummer/lidnummer op de rand.
                  XXXXXXIIII

Lit.: Collectie, Nederlandse Bank, Rijksmuseum Amsterdam Identificatie NG-VG-7-527.